Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2019 roku [ pdf ].

Uchwala Nr 93/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 9/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019–2040 [ pdf ]

Uchwała Nr 150/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 151/II/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019 - 2040 [ pdf ].

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ]