Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Uchwała Nr 37/2022
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 36/2022
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok [ pdf ].

UCHWAŁA NR XLI/484/2021
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko -Zdrój na lata 2022-2040 [ pdf ].

Uchwała Nr 165/2021
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 163/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Busko- Zdrój na lata 2022 - 2040 [ pdf ].

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022–2040 [ pdf ].