Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OBWIESZCZENIE NR FB.301.18.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko – Zdrój za pierwsze półrocze 2021 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 24/2021
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr XXX/335/2020 Rady Miejskiej W Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 [ pdf ]

Uchwała Nr 164/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 165/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021 -2040 [ pdf ].

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021–2040 [ pdf ].