Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela [ pdf ].

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty przez dziecko lub ucznia z Ukrainy [ pdf ] [ docx ].

Informacja dla pracodawców dotycząca warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 1 Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika [ pdf ] [ doc ].
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pdf ] [ xlsx ].
Załącznik nr 3 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące rzemieślnika [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące rzemieślnika dla spółki [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 8 Oświadczenie przedsiębiorcy COVID [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 9 Oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania młodocianego pracownika [ pdf ] [ docx ].