Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wniosek w sprawie zwolnienia z wnoszenia opłaty za korzystanie z gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej [ pdf ].

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela [ pdf ].  

Wniosek przystąpienia do programu Buska Karta Seniora [ pdf ].

Oświadczenie o rezygnacji z programu Buska Karta Seniora [ pdf ].

Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników [ pdf ].
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pdf ] [ xlsx ].
Załąćznik nr 1 Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem [ doc ].
Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika [ doc ].
Załącznik nr 3 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [ doc ].
Załącznik nr 4 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis [ doc ].
Załącznik nr 5 Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia [ doc ].

Zamknij
-->