Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [ pdf ].
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę [ pdf ].
Oświadczenie o stanie majątkowym [ pdf ].

Pok. 1

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wersja edytowalna [ pdf ].
Wniosek o przeksięgowanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi [ pdf ].

Pok. 32

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzającego stan zaległości [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty [ pdf ].
Podanie o przeksięgowanie [ pdf ].
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej [ pdf ].
Oświadczenie o niepodleganiu opłacie od posiadania psów [ pdf ].
Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów [ pdf ].

Pok. 31

Uwaga: Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby prawne) [ pdf ] - dotychczasowy wzór formularza.
Deklaracja na podatek od nieruchomosci (osoby prawne) [ pdf ] - nowy wzór formularza (DN-1)
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1 i DT-1A) [ pdf ].

Pok. 30

Uwaga: Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) [ pdf ] - dotychczasowy wzór formularza.
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) [ pdf ] - nowy wzór formularza (IN-1)
Informacja do podatku rolnego (osoby fizyczne) [ pdf ] - dotychczasowy wzór formularza.
Informacja o gruntach (osoby fizyczne) [ pdf ]  - nowy wzór formularza (IR-1)
Informacja do podatku leśnego (osoby fizyczne) [ pdf ] - dotychczasowy wzór formularza.
Informacja o lasach  (osoby fizyczne) [ pdf ] - nowy wzór formularza (IL-1)
Deklaracja w sprawie podatku rolnego (osoby prawne) [ pdf ]  - dotychczasowy wzór formularza.
Deklaracja na podatek rolny  (osoby prawne) [ pdf ] - nowy wzór formularza (DR-1)
Deklaracja do podatku leśnego (osoby prawne) [ pdf ]  - dotychczasowy wzór formularza.
Deklaracja na podatek leśny  (osoby prawne) [ pdf ] - nowy wzór formularza (DL-1)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym [ pdf ].
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [ pdf ].
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji w sprawie podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego/łącznego zobowiązania pieniężnego [ pdf ].