Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Referat do spraw podatków i opłat

Pok. 12

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wersja edytowalna [ pdf ].
Wniosek o przeksięgowanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi [ pdf ].

Pok. 32

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzającego stan zaległości [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty [ pdf ].
Podanie o przeksięgowanie [ pdf ].

Pok. 31

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby prawne) [ pdf ].
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1A [ pdf ].

Pok. 30

Wniosek o poświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z załącznikami [ pdf ].
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) [ pdf ].
Informacja do podatku rolnego(osoby fizyczne) [ pdf ].
Informacja do podatku leśnego (osoby fizyczne) [ pdf ].
Deklaracja w sprawie podatku rolnego (osoby prawne) [ pdf ].
Deklaracja do podatku leśnego (osoby prawne) [ pdf ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym [ pdf ].
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [ pdf ].

Zamknij
-->