Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2020r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie okresowego zawieszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego w związku z zaistniałym stanem epidemicznym na terenie Polski 27.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
2 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycje w sprawie trudnej sytuacji przedsiębiorców „Buska Tarcza dla Przedsiębiorców” 15.04.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
3 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie zmiany prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczególnych dla przedsiębiorców 20.04.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
4 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie drogi nr 275 10.07.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2020r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 25.03.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
2 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 03.04.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
3 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców 20.04.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
4 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie obniżenia stawki podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 16.04.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
5 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie drogi nr 275 28.08.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
6 Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach /mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój pdf Petycja w sprawie budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Grotta w Busku-Zdroju  16.10.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf
7 Arkadiusz Rakoczy pdf Petycja w interesie publicznym 11.12.2020 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   pdf