Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 30.06.2021 r.

Znak:OA-1.152.4.2021

Na podst. art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2020 r.

 

Liczba zgłoszonych petycji

Przedmiot zgłoszonych petycji

Sposób załatwienia petycji

7

Petycja w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską uchwały
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Podjęto uchwałę w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz wprowadzenie szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

Petycja w sprawie obniżenia stawki podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

Petycja w sprawie drogi nr 275

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

Petycja w sprawie budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Grotta w Busku-Zdroju 

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

Petycja w interesie publicznym

Podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu petycji.

W/w petycje zostały rozpatrzone w 2020 roku, poza petycją w interesie publicznym, do której uchwała została podjęta w lutym 2021 roku.

 

Busko-Zdrój, dn. 29.06.2021 r.

Znak:OA-2.152.4.2021

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku Na podst. art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2020 r.

Liczba petycji

Przedmiot rozpatrzonych petycji

Sposób załatwienia petycji

4

Petycja w sprawie okresowego zawieszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego w związku z zaistniałym stanem epidemicznym na terenie Polski.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Petycje w sprawie trudnej sytuacji przedsiębiorców „Buska Tarcza dla Przedsiębiorców”.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Petycja w sprawie zmiany prawa miejscowego oraz wprowadzenia szczególnych dla przedsiębiorców.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję

Petycja w sprawie drogi nr 275.

Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję