Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet obywatelski

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA
1. Zmiana systemu grzewczego w świetlicach wiejskich w Skotnikach Małych i Pęczelicach polegająca na wymianie pieców węglowych na kotły opalane gazem płynnym – propan oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach świetlic. 30.08.2018r. Grupa mieszkańców
2. Uspokojenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Boh. Westerplatte z ulicą Armii Krajowej w Busku-Zdroju, polegające na budowie skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią 31.08.2018r. Grupa mieszkańców
3. Budowa chodnika wraz z poszerzeniem drogi nr 889/2 w Owczarach, ul. Świerkowa 31.08.2018r. Sołtys i Rada Sołecka Owczar
4. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 31.08.2018r. OSP w Mikułowicach
5. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Ruczynowie 31.08.2018r. Grupa mieszkańców
6. Remont przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Wełczu i utwardzenie placu przy tej świetlicy 31.08.2018r. Grupa mieszkańców
7. Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Galów, Kameduły, Zwierzyniec, Szaniec 31.08.2018r. Grupa mieszkańców
8. Zagospodarowanie terenu przy społecznej szkole podstawowej w Słabkowicach 31.08.2018r. Stowarzyszenie dla szkoły

Busko-Zdrój, dn. 14.09.2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA UWAGI
1. Zmiana systemu grzewczego w świetlicach wiejskich w Skotnikach Małych i Pęczelicach polegająca na wymianie pieców węglowych na kotły opalane gazem płynnym – propan oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach świetlic. 30.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
2. Uspokojenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Boh. Westerplatte z ulicą Armii Krajowej w Busku-Zdroju, polegające na budowie skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
3. Budowa chodnika wraz z poszerzeniem drogi nr 889/2 w Owczarach, ul. Świerkowa 31.08.2018r. Sołtys i Rada Sołecka Owczar Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
4. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 31.08.2018r. OSP w Mikułowicach Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział OA.
5. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Ruczynowie 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
6. Remont przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Wełczu i utwardzenie placu przy tej świetlicy 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział GKNŚR.
7. Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Galów, Kameduły, Zwierzyniec, Szaniec 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział GKNŚR.
8. Zagospodarowanie terenu przy społecznej szkole podstawowej w Słabkowicach 31.08.2018r. Stowarzyszenie dla szkoły Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
9. Remont ogrodzenie zewnętrznego na terenie ogródków działkowych „Niezapominajka” w Busku-Zdroju 31.08.2018r. PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Niezapominajka” Wniosek nie spełnia wymagań formalnych.
Brak odpisu z KRS.

Busko-Zdrój, dn. 05.09.2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

BUDZET OBYWATELSKI 2019

Zarządzenie Nr 132/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zarządzenie Nr 134/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.

Łącznie zostało oddanych 10732 głosów, w tym: 9385 drogą tradycyjną i 1347 drogą elektroniczną.

Głosów ważnych było 9085
Nieważnych głosów było 1647

Powody unieważnienia głosów to:

 • błędnie wypełnione karty – 615
 • głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz – 1032

Wyniki głosowania na poszczególne zadania:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w Skotnikach Dużych – 393 głosy.
 2. Budowa sceny letniej w Siesławicach – teren rekreacyjny Karabosy – 965 głosów.
 3. Remont, przebudowa wnętrza Świetlicy Wiejskiej w Kostkach Dużych – 1304 głosy.
 4. Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Generała Władysława Sikorskiego w Busku-Zdroju – 361 głosów.
 5. Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki zdrowia na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-Zdroju – 1073 głosy.
 6. Budowa boiska i siłowni zewnętrznej w Młynach – 932 głosy.
 7. Zagospodarowanie centrum Szańca obok Wiejskiego Domu Kultury i Kościoła – 1697 głosów.
 8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbludowicach, ul. Owczarska, ul. Leśna, ul. Świętokrzyska – 686 głosów.
 9. Zakup i montaż defibrylatora AED ratującego życie, ul. Mickiewicza 10, Busko-Zdrój – 51 głosów.
 10. Budowa siłowni zewnętrznej w Słabkowicach – 331 głosów.
 11. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Widuchowej – 1292 głosy.

W związku z powyższym do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok zostały zakwalifikowane niżej wymienione projekty:

 1. Zagospodarowanie centrum Szańca obok Wiejskiego Domu Kultury i Kościoła – 1697 głosów.
 2. Remont, przebudowa wnętrza Świetlicy Wiejskiej w Kostkach Dużych – 1304 głosy.
 3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Widuchowej – 1292 głosy.
 4. Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki zdrowia na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-Zdroju – 1073 głosy.
 5. Budowa sceny letniej w Siesławicach – teren rekreacyjny Karabosy – 965 głosów.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

GŁOSOWANIE INTERNETOWE (od 05.10.2017 do 13.10.2017)

Zarządzenie Nr 146/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 5 października 2017 roku

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2018 rok.

Karta do głosowania

LP. NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA
1 Budowa siłowni zewnętrznej w Skotnikach Dużych 08.09.2017r. Dubielewicz Ryszard – Sołtys wsi Skotniki Duże
2 Budowa sceny letniej w Siesławicach – teren rekreacyjny Karabosy 13.09.2017r. Rada sołecka Siesławice
3 Remont, przebudowa wnętrza Świetlicy Wiejskiej w Kostkach Dużych 14.09.2017r. Radna Rady Miejskiej – Danuta Prędka
4 Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Generała Władysława Sikorskiego w Busku-Zdroju 14.09.2017r. Beata Służalska – osoba fizyczna
Radna Rady Miejskiej
5 Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki zdrowia na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-Zdroju 14.09.2017r. Jerzy Służalski
Justyna Nurek
Lucyna Wojnowska
6 Budowa boiska i siłowni zewnętrznej w Młynach 14.09.2017r. Marek Rafał Gręda – Radny Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
7 Zagospodarowanie centrum Szańca obok Wiejskiego Domu Kultury i Kościoła 14.09.2017r. Stowarzyszenie Miłośników Szańca "SMS"
8 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbludowicach, ul. Owczarska, ul. Leśna, ul. Świętokrzyska 15.09.2017r. Robert Burchan
9 Zakup i montaż defibrylatora AED ratującego życie, ul. Mickiewicza 10, Busko-Zdrój 15.09.2017r. Magdalena Bałabańska
10 Budowa siłowni zewnętrznej w Słabkowicach 15.09.2017r. Jacek Wach – Radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju
11 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Widuchowej 15.09.2017r. Rada Sołecka wsi Widuchowa
Radny Rady Powiatu –Tadeusz Grochowina
Radny Rady Miejskiej – Jacek Lewicki

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA UWAGI
1 Budowa siłowni zewnętrznej w Skotnikach Dużych  08.09.2017r. Dubielewicz Ryszard – Sołtys wsi Skotniki Duże Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID
- wniosek zaopiniowany pozytywnie
2 Organizacja
I. X Buskich Spotkań z Filozofią
II. Festiwalu Nauki – Busko 2018
08.09.2017r. Piotr Iwański Wniosek nie spełnia wymagań formalnych.
Brak zakresu finansowego z załączonym kosztorysem
3 Budowa sceny letniej w Siesławicach – teren rekreacyjny Karabosy 13.09.2017r. Rada sołecka Siesławice Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID
- wniosek zaopiniowany pozytywnie
4 Rozbudowa i modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Skotnikach Małych 13.09.2017r. Koło Gospodyń Wiejskich
w Skotnikach Małych
Wniosek nie spełnia wymagań formalnych.
Brak zakresu finansowego z załączonym kosztorysem.
5 Remont, przebudowa wnętrza Świetlicy Wiejskiej w Kostkach Dużych 14.09.2017r. Radna Rady Miejskiej – Danuta Prędka Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział GKNŚR
- wniosek zaopiniowany pozytywnie
6 Budowa schodów ulicznych,
ul. Kopernika, os. Kościuszki 11
14.09.2017r. Anita Prasek Wniosek nie spełnia wymagań formalnych.
Brak zakresu finansowego z załączonym kosztorysem.
7 Budowa zejścia ze skarpy drogowej przed blokiem os. Kościuszki 11 14.09.2017r. Borowiec Alfred Wniosek nie spełnia wymagań formalnych.
Brak zakresu finansowego z załączonym kosztorysem.
8 Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Generała Władysława Sikorskiego w Busku-Zdroju 14.09.2017r. Beata Służalska – osoba fizyczna
Radna Rady Miejskiej
Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID
- wniosek zaopiniowany pozytywnie
9 Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki zdrowia na
os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-Zdroju
14.09.2017r. Jerzy Służalski
Justyna Nurek
Lucyna Wojnowska
Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID
- wniosek zaopiniowany pozytywnie
10 Budowa boiska i siłowni zewnętrznej w Młynach 14.09.2017r. Marek Rafał Gręda – Radny Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID
- wniosek zaopiniowany pozytywnie
11 Zagospodarowanie centrum Szańca obok Wiejskiego Domu Kultury i Kościoła 14.09.2017r. Stowarzyszenie Miłośników Szańca "SMS" Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID
- wniosek zaopiniowany pozytywnie
12 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbludowicach, ul. Owczarska,
ul. Leśna, ul. Świętokrzyska
15.09.2017r. Robert Burchan Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID
- wniosek zaopiniowany pozytywnie
13 Zakup i montaż defibrylatora AED ratującego życie ul. Mickiewicza 10, Busko-Zdrój 15.09.2017r. Magdalena Bałabańska Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział OA
- wniosek zaopiniowany pozytywnie
14 Budowa siłowni zewnętrznej w Słabkowicach 15.09.2017r. Jacek Wach – Radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID
- wniosek zaopiniowany pozytywnie
15 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Widuchowej 15.09.2017r. Rada Sołecka wsi Widuchowa
Radny Rady Powiatu –Tadeusz Grochowina
Radny Rady Miejskiej – Jacek Lewicki
Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID
- wniosek zaopiniowany pozytywnie

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

 Budżet obywatelski 2018

Zarządzenie Nr 116 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 115/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Łącznie zostało oddanych 6890 głosów, w tym: 6352 drogą tradycyjną i 538 drogą elektroniczną.
Głosów ważnych było 6116
Nieważnych głosów było 774.

Powody unieważnienia głosów to:
- błędnie wypełnione karty lub oddane głosy - 510
- głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz – 264

Wyniki głosowania na poszczególne zadania – głosy ważne:
1. Remont chodników i zjazdów w ul. Tęczowej i ul. Złotej – os. Promyk w Busku-Zdroju – 397 głosów.
2. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Wełczu - 831 głosów.
3. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Widuchowej – 927.głosów.
4. Wyremontowanie i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chotelku – 973 głosów.
5. Budowa kotłowni gazowej i zakup wyposażenia w budynku świetlicy wiejskiej w Radzanowie – 673 głosów.
6. Budowa siłowni zewnętrznej na os. Marszałka Piłsudskiego w Busku-Zdroju – 1166 głosów.
7. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kotkach – 355 głosów.
8. Budowa chodnika w Szańcu – 794 głosów.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].