Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet obywatelski

Zarządzenie Nr 116 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 115/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Łącznie zostało oddanych 6890 głosów, w tym: 6352 drogą tradycyjną i 538 drogą elektroniczną.
Głosów ważnych było 6116
Nieważnych głosów było 774.

Powody unieważnienia głosów to:
- błędnie wypełnione karty lub oddane głosy - 510
- głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz – 264

Wyniki głosowania na poszczególne zadania – głosy ważne:
1. Remont chodników i zjazdów w ul. Tęczowej i ul. Złotej – os. Promyk w Busku-Zdroju – 397 głosów.
2. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Wełczu - 831 głosów.
3. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Widuchowej – 927.głosów.
4. Wyremontowanie i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chotelku – 973 głosów.
5. Budowa kotłowni gazowej i zakup wyposażenia w budynku świetlicy wiejskiej w Radzanowie – 673 głosów.
6. Budowa siłowni zewnętrznej na os. Marszałka Piłsudskiego w Busku-Zdroju – 1166 głosów.
7. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kotkach – 355 głosów.
8. Budowa chodnika w Szańcu – 794 głosów.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU  WNIOSKODAWCA 
1. Remont chodników i zjazdów w ul. Tęczowej i ul. Złotej – os. Promyk w Busku-Zdroju  05.09.2016 r. Radny Rady Miejskiej Jan Ozgowicz
2. Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Wełczu 09.09.2016 r. Radna Rady Miejskiej Danuta Prędka
3. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Widuchowej 13.09.2016 r. Rada Sołecka Widuchowa – Sołtys Tadeusz Grochowina
Radny Rady Miejskiej - Jacek Lewicki
Dariusz Musiał
4. Wyremontowanie i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chotelku 14.09.2016 r. Sołtys wsi Chotelek – Elżbieta Bławat
5. Budowa kotłowni gazowej i zakup wyposażenia w budynku świetlicy wiejskiej w Radzanowie 15.09.2016 r. Jolanta Żurek
Robert Burchan
6. Budowa siłowni zewnętrznej na os. Marszałka Piłsudskiego w Busku-Zdroju 15.09.2016 r. Jerzy Służalski
Lucyna Wojnowska
Justyna Nurek
7. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kotkach 16.09.2016 r. Moskal Stanisław
Radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju
8. Budowa chodnika w Szańcu 16.09.2016 r. Stowarzyszenie Miłośników Szańca

Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w głosowaniu [ pdf ].

Lista złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w roku 2016 [ pdf ].

GŁOSOWANIE INTERNETOWE (od 03.10.2016 do 11.10.2016)

Karta do głosowania

Zarządzenie Nr 173/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 3 października 2016 roku

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 148/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 146/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 146/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 145/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zarządzenie Nr 104/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zarządzenie Nr 105/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 104/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 7 sierpnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zarządzenie Nr 145/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 8 października 2014 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2014 z dnia 8 września 2014 r. w sprawie określenia trybu ustalania zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 r. oraz harmonogramu jego wykonania.

Zarządzenie Nr 115/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 8 września 2014 roku

w sprawie określenia trybu ustalania zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 r. oraz harmonogramu jego wykonania.

W dniach 1-9 października 2015 roku przeprowadzono głosowanie na 5 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Przedmiotem głosowania były projekty:

 1. Remont świetlicy wiejskiej w Widuchowej.
 2. Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Biniątkach.
 3. Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw w Busku-Zdroju (os. Gen. Andersa, os. Kościuszki, os. Pułaskiego i Glinianki) wraz z elementami zagospodarowania zielenią.
 4. Remont ciągu pieszego-asfaltowego wzdłuż ul. Korczyńskiej w Zbludowicach.
 5. Remont drogi między Szańcem, Zwierzyńcem i Mikułowicami „Droga w Norty".

Głosowanie miało charakter powszechny i odbyło się poprzez wrzucanie kart głosowania do urny wystawionej w pokoju nr 3 – Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz poprzez głosowanie internetowe.

Łącznie zostało oddanych 3073 głosów, w tym: 1616 głosów drogą tradycyjną i 1457 drogą elektroniczną.

Głosów ważnych było 2781.
Nieważnych głosów było 292.

Powody unieważnienia głosów to:

 • błędnie wypełnione karty – 64,
 • złożone przez osoby niefigurujące w rejestrze wyborców Miasta i Gminy Busko-Zdrój – 140,
 • głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz – 88.

Wyniki głosowania na poszczególne zadania:

 1. Modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw w Busku-Zdroju (os. Gen. Andersa, os. Kościuszki, os. Pułaskiego i Glinianki) wraz z elementami zagospodarowania zielenią – 896 głosów.
 2. Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Biniątkach – 788 głosów.
 3. Remont Świetlicy Wiejskiej w Widuchowej – 496 głosów.
 4. Remont drogi między Szańcem, Zwierzyńcem i Mikułowicami „Droga w Norty"- 360 głosów.
 5. Remont ciągu pieszego-asfaltowego wzdłuż ul. Korczyńskiej w Zbludowicach – 241 głosów.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lista złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w roku 2015 [pdf]
Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w głosowaniu [pdf]

GŁOSOWANIE INTERNETOWE (od 01.10.2015)

W dniach 6-13 października 2014 roku przeprowadzono głosowanie na 10 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Przedmiotem głosowania były projekty:

 1. Instalacja deszczowa ul. Krótka w Busku-Zdroju
 2. Modernizacja remizy w Kotkach w celu uruchomienia świetlicy wiejskiej
 3. Remont drogi gminnej Skotniki Duże - Pęczelice
 4. Modernizacja wyposażenia Kina Zdrój poprzez zakup projektora cyfrowego DCI do projektora 2D/3D
 5. Bronina – otoczenie stawu gminnego działka 4-140
 6. Monitoring terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Kusocińskiego oraz wokół stawu niemieckiego
 7. Remont drogi łączącej Żerniki Górne ze Szczaworyżem ob. Nr ewid. 901
 8. Utwardzenie i położenie masy asfaltowej w celu stworzenia miejsc parkingowych na działce gminnej nr 41-1503 w miejscowości Widuchowa
 9. Remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Oleszki
 10. Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności poprzez adaptację pomieszczeń po byłym sklepie na drugą część świetlicy wiejskiej, budowa zbiornika na gaz propan – butan wraz z kotłownią gazową i wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Pęczelicach.

Łącznie zostało oddanych 4109 głosów, w tym: 3138 głosów drogą tradycyjną i 971 drogą elektroniczną.

Głosów ważnych było 3565.
Nieważnych głosów było 544.

Powody unieważnienia głosów to:

 • błędnie wypełnione karty – 81,
 • złożone przez osoby niepełnoletnie – 46,
 • złożone przez osoby niebędące mieszkańcami miasta i gminy Busko-Zdrój – 198,
 • głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz – 219.

Wyniki głosowania na poszczególne zadania:

 1. Bronina – otoczenie stawu gminnego działka 4-140 - 625 głosów,
 2. Monitoring terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Kusocińskiego oraz wokół stawu niemieckiego – 606 głosów,
 3. Utwardzenie i położenie masy asfaltowej w celu stworzenia miejsc parkingowych na działce gminnej nr 41-1503 w miejscowości Widuchowa – 534 głosy,
 4. Modernizacja wyposażenia Kina Zdrój poprzez zakup projektora cyfrowego DCI do projektora 2D/3D - 468 głosów,
 5. Remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Oleszki - 453 głosy,
 6. Modernizacja remizy w Kotkach w celu uruchomienia świetlicy wiejskiej – 351 głosów,
 7. Remont drogi gminnej Skotniki Duże - Pęczelice – 255 głosów,
 8. Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności poprzez adaptację pomieszczeń po byłym sklepie na drugą część świetlicy wiejskiej, budowa zbiornika na gaz propan – butan wraz z kotłownią gazową i wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Pęczelicach - 130 głosów,
 9. Remont drogi łączącej Żerniki Górne ze Szczaworyżem ob. Nr ewid. 901 – 93 głosów,
 10. Instalacja deszczowa ul. Krótka w Busku-Zdroju – 50 głosów.

 

Dokument źródłowy do pobrania [pdf]

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój nr 115/2014 z dnia 8 września 2014 r. do dnia 25 września 2014 r. z poźn. zmianami w sprawie określenia trybu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 r. oraz harmonogramu jego wykonania do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju wpłynęło 35 wniosków - formularzy projektów budżetu obywatelskiego. Po przeanalizowaniu poszczególnych wniosków przez merytoryczne wydziały 10 wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie, zaś 25 wniosków otrzymało opinię negatywną.

Na wnioski zaopiniowane pozytywnie mieszkańcy Miasta i Gminy Busko - Zdrój, posiadający czynne prawo wyborcze, mogą głosować od 6 do 13 października br.

Wyniki głosowania oraz lista projektów zakwalifikowanych do realizacji zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu w dniu 17.10.2014 r.

GŁOSOWANIE INTERNETOWE

Lista wniosków które zostały zaopiniowane pozytywnie

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA
1. Instalacja deszczowa ul. Krótka w Busko -Zdroju 23.09.2014 Michał Koszka
zam. Busko – Zdrój
2. Modernizacja remizy w Kotkach w celu uruchomienia świetlicy wiejskiej 23.09.2014 Stanisław Moskal
zam. Kotki
3. Remont drogi gminnej Skotniki Duże - Pęczelice 24.09.2014 Ryszard Dubielewicz
zam. Skotniki Duże
4. Modernizacja wyposażenia Kina Zdrój poprzez zakup projektora cyfrowego DCI do projektora 2D/3D 25.09.2014 Wojciech Sołtysiak
zam. Busko – Zdrój
5. Bronina – otoczenie stawu gminnego działka 4-140 25.09.2014 Stanisław Kozioł
zam. Bronina
6. Monitoring terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Kusocińskiego oraz wokół stawu niemieckiego 25.09.2014 Justyna Nurek
zam. Busko – Zdrój
7. Remont drogi łączącej Żerniki Górne ze Szczaworyżem ob. Nr ewid. 901 25.09.2014 Marta Waszek
zam. Żerniki Górne
8. Utwardzenie i położenie masy asfaltowej w celu stworzenia miejsc parkingowych na działce gminnej nr 41-1503 w miejscowości Widuchowa 25.09.2014 Tadeusz Grochowina
Zam. Widuchowa
9. Remont nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Oleszki 25.09.2014 Danuta Prędka
zam. Oleszki
10. Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności poprzez adaptację pomieszczeń po byłym sklepie na drugą część świetlicy wiejskiej, budowa zbiornika na gaz propan – butan wraz z kotłownią gazową i wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Pęczelicach 25.09.2014 Michał Kowalski
zam. Pęczelice

Dokumenty do pobrania:

Informacja [ pdf ]. głosowanie internetowe od 6 do 12.10.2014r. (z uwagi iż 12 października wypada w niedzielę głosować będzie można do 13 października br.).
Lista wniosków które zostały zaopiniowane pozytywnie [ pdf ].
Lista wniosków zaopiniowanych negatywnie [ pdf ].

Zamknij