Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Od 1 lipca 2019 r. informacje i deklaracje podatkowe (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) należy składać na nowych formularzach, które zostały ujednolicone dla całego kraju. Wcześniej do określania wspomnianych formularzy upoważnione były rady poszczególnych gmin.

Aktualnie obowiązującym formularzem informacji o gruntach składanej przez osoby fizyczne jest wzór IR-1, natomiast deklaracji na podatek rolny składanej przez osoby prawne - wzór DR-1. Następnie osoby prawne składające deklarację na podatek od nieruchomości potrzebować będą – wzoru DN-1, a osoby fizyczne informację IN-1. Informacja o lasach składana przez osoby fizyczne to wzór IL-1, natomiast deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych to obecnie wzór DL-1. Nowe formularze będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019r.

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w zakładce https://www.umig.busko.pl/urzad/formularze-wnioski/12219-wydzial-finansowo-budzetowy-fb.html

Jednolite wzory formularzy w podatku rolnym są efektem Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019r. poz. 1105). To z kolei jest konsekwencją zmian wprowadzonych do przepisów o podatku rolnym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244).