Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne MGOPS

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.5.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój w 2014 roku.
 • data ogłoszenia: 10.12.2013
 • termin składania ofert: 18.12.2013 godz. 12.00
 • miejsce składania ofert: Siedziba prowadzącego postępowanie: Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy S.K., ul. Śląska 9 lok. 16, 25-328 Kielce

24.12.2013 - Informacja o wynikach postępowania [pdf]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.4.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a, w roku 2014 w okresie od dnia 02.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.
 • data ogłoszenia: 2013.12.06
 • termin składania ofert: 2013.12.16 godz. 10.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/o oferentach wykluczonych z postępowania/o oferentach odrzuconych [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.3.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MGOPS w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 10.07.2013
 • termin składania ofert: 18.07.2013 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.2.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony: Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MGOPS w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 28.06.2013
 • termin składania ofert:08.07.2013 godz. 1200
 • miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora

Unieważnienie postępowania [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.1.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektu: Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość.
 • data ogłoszenia: 2013.05.13
 • termin składania ofert: 2013.05.21 godz. 9.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, 10.05.2013r.

FK.8128. 610.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, iż w toku postępowania art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. "Opracowanie graficzne i wydruk materiałów promujących Projekt" Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość" wybrano Wykonawcę: Kazimierska Agencja Drukarska s.c, ul. Przemysłowa 9, 28-500 Kazimierza Wielka.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.341.4.PN.2012
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa art. spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013
 • data ogłoszenia: 17.12.2012
 • termin składania ofert: 27.12.2012 godz. 9.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / o ofertach odrzuconych / o ofertach wykluczonych z postępowania [ pdf ].

Informacja o unieważnieniu postępowania Zadanie nr 2 Pieczywo [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.341.3.PN.2012
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa art. spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013
 • data ogłoszenia: 23.11.2012
 • termin składania ofert: 10.12.2012 godz. 1000
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej dnia 13.12.2012r. [ pdf ].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: FK.341.2.PN.2012
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: usługa cateringowa - Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój w 2013 roku.
 • data ogłoszenia: 2012.11.16
 • termin składania ofert:  2012.12.03 do godziny 10:00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: 1/PN/2012
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektów: Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość - projekt systemowy oraz Spółdzielnia Socjalna - szansą dla Ciebie - projekt konkursowy .
 • data ogłoszenia: 02.05.2012
 • termin składania ofert:  10.05.2012 do godziny 08:00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf].