Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne MGOPS

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.1.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektu: Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość.
 • data ogłoszenia: 2013.05.13
 • termin składania ofert: 2013.05.21 godz. 9.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, 10.05.2013r.

FK.8128. 610.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, iż w toku postępowania art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. "Opracowanie graficzne i wydruk materiałów promujących Projekt" Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość" wybrano Wykonawcę: Kazimierska Agencja Drukarska s.c, ul. Przemysłowa 9, 28-500 Kazimierza Wielka.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.341.4.PN.2012
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa art. spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013
 • data ogłoszenia: 17.12.2012
 • termin składania ofert: 27.12.2012 godz. 9.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / o ofertach odrzuconych / o ofertach wykluczonych z postępowania [ pdf ].

Informacja o unieważnieniu postępowania Zadanie nr 2 Pieczywo [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.341.3.PN.2012
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa art. spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013
 • data ogłoszenia: 23.11.2012
 • termin składania ofert: 10.12.2012 godz. 1000
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej dnia 13.12.2012r. [ pdf ].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: FK.341.2.PN.2012
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: usługa cateringowa - Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój w 2013 roku.
 • data ogłoszenia: 2012.11.16
 • termin składania ofert:  2012.12.03 do godziny 10:00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: 1/PN/2012
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektów: Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość - projekt systemowy oraz Spółdzielnia Socjalna - szansą dla Ciebie - projekt konkursowy .
 • data ogłoszenia: 02.05.2012
 • termin składania ofert:  10.05.2012 do godziny 08:00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: FK.341.PN.5.2011
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w roku 2012. Dostawy podzielone na 5 pakietów.
 • data ogłoszenia: 2011.12.015
 • termin składania ofert:  2011.12.23 do godziny 10:00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pdf]. 

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: FK.341.PN.4.2011
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w roku 2012
 • data ogłoszenia: 2011.12.01
 • termin składania ofert:  2011.12.13 do godziny 10:00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Unieważnienie postępowania [ pdf ].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: FK.341.PN.2011
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta MGOPS w Busku-Zdrojuw okresie 01-01-2012 do 31-12-2013
 • data ogłoszenia: 2011.11.15
 • termin składania ofert:  2011.11.28 do godziny 10:00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: 2/PN/2011
 • ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu.
 • data ogłoszenia: 2011.05.19
 • termin składania ofert:  2011.05.27 do godziny 08:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko - Zdrój Sekretariat

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ].