Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne MGOPS

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: AG/8112/735/09
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: przetarg nieograniczony na świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych podopiecznym  MGOPS w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2009-10-06
 • termin składania ofert: 14 października 2009 r. do godziny 9.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: AG/8112/355/08
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: przetarg nieograniczony na wymianę instalacji c.o. i remont pomieszczenia w budynku MGOPS w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2008-05-27
 • termin składania ofert: 2008-06-17 r. do godziny 10:00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko, pok. Nr 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: AG/8112/788/07
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu osobowego
 • data ogłoszenia: 2007-11-21
 • termin składania ofert: 28 listopada 2007 r. do godziny 9.00
 • miejsce składania ofert: siedzibia zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY [ pdf ]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: AG/8112/675/07
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: przetarg nieograniczony na świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych podopiecznym  MGOPS w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2007-10-15
 • termin składania ofert: 23 października 2007 r. do godziny 9.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY [ pdf ]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: AG/8112/704/07
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia kuchni MGOPS
 • data ogłoszenia: 2007-10-15
 • termin składania ofert: 25 października 2007 r. do godziny 9.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY [ pdf ]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: AG/8112/612/07
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: remont i modernizacja istniejących pomieszczeń kuchni i dostosowanie obecnego zespołu kuchennego do aktualnie obowiązujących przepisów w budynku MGOPS przy ul.Kościuszki 2a w Busku - Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2007-09-19
 • termin składania ofert: 10 października 2007 r. do godziny 9.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY [ pdf ]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: AG/8112/530/07
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: remont tarasu i docieplenie  budynku MGOPS przy ul.Kościuszki 2a w Busku - Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2007-08-24
 • termin składania ofert: 17 września 2007 r. do godziny 10.00 
 • miejsce składania ofert: siedzibia zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY [ pdf ]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: AG/8112/529/07
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: remont pomieszczeń w budynku MGOPS przy ul.Kościuszki 2a w Busku - Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2007-08-24
 • termin składania ofert: 17 września 2007 r. do godziny 9.00 
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11

Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdf ].

Informacja

Zgodnie z art.38 ust 6 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z uzupełnieniem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia brakujących pozycji (załącznik 6 str 9 poz od 32 do 41) przedłuża się termin składania ofert do 21.09.2007r. godzina 9.00

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania:  Brak
 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Na świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych podopiecznym MGOPS w Busku Zdroju.
 • data ogłoszenia:   2006-11-16
 • termin składania ofert:  2006-11-28 r. o godz.9:00
 • miejsce składania ofert:  W siedzibie zamawiającego pok.11 (sekretariat) w godz. od 7:00 do 15:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ]

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania:  Brak
 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Nadbudowa Budynku MGOPS związana ze zmianą konstrukcji dachu. Polegająca na rozbiórce istniejącego przekrycia wraz ze ściankami na którymi zostało ono oparte, zamocowaniu murłat i podwalin  wraz z wykonaniem więźby, wymurowaniu ścianek szczytowych  i nadmurowanie kominów. Pokrycie  blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz instalacją odgromową.
 • data ogłoszenia:   2006-08-16
 • termin składania ofert:  2006-08-24 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert:  W siedzibie zamawiającego pok.11 (sekretariat) w godz. od 7:00 do 15:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ]

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY [ pdf ]