Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne MGOPS

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.3.PN.2015
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegajacej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2015.11.27
 • termin składania ofert: 2015.12.07 godz. 10.00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.2.PN.2015
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 16.11.2015
 • termin składania ofert: 30.11.2015 godz. 10.00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

ZAPYTANIE OFERTOWE

 • numer postępowania: FK.2710.1.2015
 • rodzaj postępowania: Zapytanie ofertowe
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Organizacja usług szkoleniowo - doradczych w ramach realizacji projektu: Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość.
 • data ogłoszenia: 2015.04.08
 • termin składania ofert: 2015.04.14 godz. 09.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja dla wykonawców [ docx ] [ pdf ].
Informacja o wynikach postępowania [ pdf ] (2015-04-16)

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.2.PN.2014
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój w 2015 roku.
 • data ogłoszenia: 2014.12.12
 • termin składania ofert: 2014.12.22 godz. 11.00
 • miejsce składania ofert: Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy S.K., ul. Warszawska 7 lok. 27A, 25-328 Kielce.

Informacja dla wykonawców [ pdf ] (2014-12-19).
Informacja o wynikach postępowania [ pdf ] (2014-12-29)

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.1.PN.2014
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń.
 • data ogłoszenia: 28.05.2014
 • termin składania ofert: 05.06.2014 godz. 9.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko-Zdrój pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.6.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2015r.
 • data ogłoszenia: 10.12.2013
 • termin składania ofert: 18.12.2013 godz. 12.00
 • miejsce składania ofert: Siedziba prowadzącego postępowanie: Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy S.K., ul. Śląska 9 lok. 16, 25-328 Kielce

24.12.2013 - Informacja o wynikach postępowania [pdf]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.5.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój w 2014 roku.
 • data ogłoszenia: 10.12.2013
 • termin składania ofert: 18.12.2013 godz. 12.00
 • miejsce składania ofert: Siedziba prowadzącego postępowanie: Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy S.K., ul. Śląska 9 lok. 16, 25-328 Kielce

24.12.2013 - Informacja o wynikach postępowania [pdf]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.4.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a, w roku 2014 w okresie od dnia 02.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 roku.
 • data ogłoszenia: 2013.12.06
 • termin składania ofert: 2013.12.16 godz. 10.00
 • miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego ul.Kościuszki 2a, Busko pok. Nr 11 (sekretariat Dyrektora)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/o oferentach wykluczonych z postępowania/o oferentach odrzuconych [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.3.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MGOPS w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 10.07.2013
 • termin składania ofert: 18.07.2013 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.2.PN.2013
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony: Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla MGOPS w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 28.06.2013
 • termin składania ofert:08.07.2013 godz. 1200
 • miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora

Unieważnienie postępowania [ pdf ].