Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu obejmującego część sołectwa Młyny, gmina Busko-Zdrój, w granicach nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 405, 406, 407, 408, 409. [pdf]
 • Na podstawie art. 19 ust. 1 iust. 2 pkt. 1c, 3 i 10, art. 43 ust. 2 w związku z art. 34 i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację   o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku   i jego ochronie :
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część sołectwa Młyny, gmina Busko-Zdrój, w granicach nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 405, 406, 407, 408, 409, z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjną i inne towarzyszące w/w funkcjom;
  • prognozy oddziaływania na środowisko;
  • opracowania ekofizjograficznego.
   [pdf]

2006-01-11

 • W dniu 23.11.2005 r. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłosił II Turniej Szkół, który zakończy się dnia 8.04.2006 r. W II Turnieju Szkół udział bierze 12 Szkół Podstawowych i 3 gimnazja z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Dzięki współpracy ze Starostą Buskim w II Turnieju Szkół udział biorą również 3 szkoły ponadgimnazjalne.
  Celem tegorocznego Turnieju, w związku z trwającymi obchodami Roku Polsko-Niemieckiego, jest zachęcenie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy na temat Niemiec i Miasta Bliźniaczego Steinheim.
  materiay:
  • [pdf-1]
  • zabytki [pdf]
  • wymagania [pdf]
  • Porozumienie o Miastach Bliźniaczych [pdf]
 • stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.10.2005 r. wszczęto na wniosek Wojciecha Pary i Zygmunta Pary zam. ul. Partyzantów 113; 28-100 Busko Zdrój, postępowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na  budowie stacji paliw płynnych  wraz z instalacją gazu płynnego i myjnią samochodową automatyczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 104/2, 105/1 i 102/4 [pdf]
 • Audytor wewnętrzny - informacje o wynikach naboru [pdf]
 • Kształtowanie i upowszechnianie idei rozwoju wśród mieszkańców obszarów wiejskich gminy busko zdrój Nr l/01/134/2005
  Sektorowy program operacyjny restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
  oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006 Działanie 2.7 – pilotażowy program leader+ – schemat  [pdf].
 • WIEŚ AKTYWNA
  KSZTAŁTOWANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI ROZWOJU
  WŚRÓD MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY BUSKO ZDRÓJ

  W związku z realizowanym  projektem: Wieś aktywna
  Kształtowanie i upowszechnianie idei rozwoju wśród mieszkańców obszarów wiejskich gminy Busko Zdrój
  Urząd Miasta i Gminy Busko Zdrój podaje harmonogram spotkań informacyjnych dla poszczególnych sołectw
  dotyczących idei partnerstwa i pobudzania aktywności społeczności obszarów wiejskich [pdf].
 • przetarg na sprzedaż  nieruchomości  komunalnych [pobierz]

wyniki otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 2005 rok na realizację zadań publicznych:

 • w zakresie kultury i sztuki [pobierz]
 • w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; w zakresie ochrony i promocji zdrowia [pobierz]
 • w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu [pobierz]
 • Wyniki konkursów rozstrzygnietych w ramach imprezy pn.” Dni europejskie w Gminie Busko-Zdrój” [pdf]