Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Interpelacje i zapytania radnych

Znak: OA-2.0003.1.13.2019

Interpelacja Łukasza Szumilasa

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zakup i zainstalowanie aparatury pomiaru czasu na pływalni miejskiej im. Stefana Komendy

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.12.2019

Interpelacja Anny Lach

W sprawie wykonania drogi w miejscowości Janina.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.11.2019

Interpelacja Magdaleny Koniecznej Różyckiej

Zorganizowanie cyklicznych spotkań popołudniowych mieszkańców Gminy Busko-Zdrój z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Radnymi Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w celu umożliwienia przeprowadzenia dialogu społecznego i wzmocnieniu świadomości społeczeństwa o działaniach podejmowanych przez władze Gminy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.10.2019

Interpelacja Magdaleny Koniecznej Różyckiej

Wsparcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój działań w zakresie otwarcia na terenie Gminy Busko-Zdrój szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) dla dorosłych oraz w szczególności dla dzieci, poprzez negocjacje z organami kompetentnymi do założenia danego oddziału oraz ewentualnie do wsparcia finansowego w/w działań.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.9.2019

Interpelacja Witolda Gajewskiego

Budowa chodnika po zachodniej stronie ulicy Jabłoniowej do ulicy Jaśminowej – 250mb

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.8.2019

Interpelacja Jana Ozgowicza

W sprawie uwzględnienia w budżecie gminy na 2019 rok zadania pn. „Budowa kablowego oświetlenia na odcinku 145 m. ul. Wesołej posadowionej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Działkowicza, a skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego”, w celu rozpatrzenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.7.2019

Interpelacja Jana Ozgowicza

W sprawie nawiezienia w pierwszym kwartale w 2019 roku 80 ton kamienia tłucznia w koleiny i głębokie doły jezdni ul. Siesławskiej w Busku-Zdroju, w celu rozpatrzenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.6.2019

Interpelacja Jana Ozgowicza

W sprawie nawiezienia w pierwszym kwartale w 2019 roku 30 ton kamienia tłucznia w koleiny i doły powstałe w drodze gminnej łączącej ul. Wojska Polskiego z wyrobiskiem po borowinie, droga gminna działka nr 44 obręb 21- teren wsi Mikułowice, w celu rozpatrzenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.5.2019

Interpelacja Bogdana Błaszczyka

W sprawie remontu drogi gminnej na Dz. Nr 482 od drogi serwisowej do drogi powiatowej Siesławice – Skorocice.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].

Znak: OA-2.0003.1.4.2019

Interpelacja Magdaleny Koniecznej Różyckiej

W sprawie remontu i przebudowy parkingu na osiedlu Sikorskiego posadowionego obok Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju, wymiany nawierzchni i wykonanie koniecznych chodników, koszy na śmieci i oświetlenia.

Remont budynku do przechowywania śmieci oraz wykonanie odpowiedniego podjazdu dla samochodów wywożących odpady komunalne w ten sposób by nie kolidowało to z odbywającymi się w tym miejscu ruchu samochodowego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

(pisownia oryginalna)

Odpowiedź na interpelację [ pdf ].