Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XVIII/211/2020).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury (druk nr XVIII/212/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Zbludowicach (druk nr XVIII/213/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Busku -Zdroju obr.12 (druk nr XVIII/214/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XVIII/215/2020).

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XVIII/216/2020).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/376/2017 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania (druk nr XVIII/217/2020).

W sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku-Zdroju ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku-Zdroju (druk nr XVIII/218/2020).

W sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego (druk nr XVIII/219/2020).

W sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego (druk nr XVIII/220/2020).