Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdania kwartalne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za I kwartał 2015 roku [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe wg stanu na koniec I kwartału 2015 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec I kwartału 2015 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 [ pdf ].

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2015 do końca 1 kwartału 2015 [ pdf ].

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2014 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 [ pdf ].

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 [ pdf ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015 [ pdf ].

Uchwała Nr 80/11/2015 u Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za I półrocze 2015 r. [pdf]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za pierwsze półrocze 2015 roku [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 22 lipiec 2015 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za II kwartały 2015 roku [ pdf ]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 [ pdf ].

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2015 do końca II kwartału 2015 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 [ pdf ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 [ pdf ]. 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za III kwartały 2014 roku [ pdf ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 [ pdf ].

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2014 do końca 3 kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe wg stanu na koniec III kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec III kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 [ pdf ].

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 [ pdf ].

Uchwała Nr 83/II/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 października 2014 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za I półrocze 2014 roku [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2014 roku [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za II kwartały 2014 roku [ pdf ].

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2013 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 [ pdf ].

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: od początku roku 2014 do końca II kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec II kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2014 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe wg stanu na koniec II kwartału 2014 [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za I kwartał 2014 roku [ pdf ].

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2013 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 [ pdf ].

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2014 do końca I kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec I kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe wg stanu na koniec I kwartału 2014 [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za III kwartały 2013 roku [ pdf ].

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 [ pdf ].

Uchwała Nr 90/II/2013 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 października 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za I półrocze 2013 roku [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 27 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2013 roku [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za II kwartały 2013 roku [ pdf ].

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 [ pdf ].

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) wg stanu na koniec II kwartału 2013 [ pdf ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe wg stanu na koniec II kwartału 2013 [ pdf ].

Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2013 do końca II kwartału 2013 [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za I kwartały 2013 roku [ pdf ].

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta nr 2 ].

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 [ pdf ] [ korekta ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za III kwartały 2012 roku [ pdf ].

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 [ pdf ]. 

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 [ pdf ]. 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku [ pdf ]. 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012 [ pdf ]. 

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2012 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału roku 2012 [ pdf ].

Uchwała Nr 72/2012 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 września 2012 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w Busku-Zdroju za I półrocze 2012 roku [ pdf ].

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2012 roku [ pdf ].

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ  z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za II kwartał 2012 roku [ pdf ].

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 [ pdf ]. 

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 [ pdf ].

Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wg stanu na koniec II kwartału 2012 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 [ pdf ]. 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku [ pdf ]. 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012 [ pdf ]. 

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2012 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału roku 2012 [ pdf ].

Zamknij