Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdania kwartalne

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009 [ pdf ]

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009 [ pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009 [ pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009 [ pdf ].

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009 [ pdf ].

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 [ pdf ]

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 [ pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 [ pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 [ pdf ].

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008 [ pdf ].

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 czerwca roku 2008 [ pdf ]

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 czerwca roku 2008 [ pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 czerwca roku 2008 [ pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 czerwca roku 2008 [ pdf ].

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 czerwca roku 2008 [ pdf ].

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 [ pdf ]

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 [ pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 [ pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 [ pdf ].

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008 [ pdf ].

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 [ pdf

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 [ pdf ]

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 [ pdf

Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2007 [ pdf ]

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 [ pdf ]

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007  [ pdf ]

Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007  [ pdf ]

Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2007 [ pdf ]

Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2007 [ pdf ]

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności [ pdf ] - zbiorczo

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 [ pdf ]

Rb-PDP półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 [ pdf ]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającej osobowości prawnej /  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 [ pdf ]

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007 [ pdf ]

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007 [ pdf ]

Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I kwartał roku 2007 [ pdf ]

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007 [ pdf ]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającej osobowości prawnej /  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007 [ pdf ]

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającej osobowości prawnej /  samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007 [ pdf ]

Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału roku 2007 [ pdf ]

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności [ pdf ] - zbiorczo

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006 [ pdf]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006 [ pdf ]

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006 [ pdf ]

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006 [ pdf ]

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006 [ pdf ]

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006 [ pdf ] - zbiorczo

Zamknij