Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdania kwartalne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Busko - Zdrój za I kwartał 2012 roku [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 [ pdf ]. 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku [ pdf ]. 

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 [ pdf ]. 

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 [ pdf ]. 

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2012 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału roku 2012 [ pdf ].

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) [ pdf ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe [ pdf ]. 

Uchwała Nr 75/2011 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  z dnia 13 września 2011 roku  [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko-Zdrój za pierwsze półrocze 2011 roku  [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za pierwsze półrocze 2011 roku [ pdf ].

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 [ pdf ]. 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2011 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe [ pdf ].   

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 [ pdf ]. 

Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-30S półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2011 do końca 2 kwartału roku 2011 [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Informacja do sprawozdania RB - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku [ pdf ].

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 [ pdf ].

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 [ pdf ]. 

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) [ pdf ] [ korekta ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2011 [ pdf ] [ korekta2 ]. 

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe [ pdf ].  

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych [ pdf ]. 

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego [ pdf ]. 

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury [ pdf ]. 

Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września roku 2010 [ pdf ].

Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010 [ pdf ].

Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku [ pdf ].

Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010 [ pdf ].

Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 69/2010 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 sierpnia 2010 roku [ pdf ].

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I-sze półrocze 2010 r. 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za pierwsze półrocze 2010 roku [ pdf ].

 Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 [ pdf ].

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 [ pdf ].

INFORMACJA do sprawozdania Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2010 roku [ pdf ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych wg stanu na koniec II kwartału 2010 [ pdf ].

Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 [ pdf ].

Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 [ pdf ].

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2010 [ pdf ].

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych [ pdf ].

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009 [ pdf ].

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009 [ pdf ].

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009 [ pdf ].

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009 [ pdf ].

Zarządzenie 77 2009. W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za I półrocze 2009 roku [ pdf ]

Rb-28S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 [ pdf ].

 

Rb-27S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 [ pdf ].

 

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 [ pdf ].

 

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerca roku 2009 [ pdf ].

 

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / zbiorczo  jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 [ pdf ].

 

Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009  [ pdf ].

 

Rb-33 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009 [ pdf ].

 

Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku 2009 do końca 2 kwartału roku 2009 [ pdf ].

Zamknij