Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Znak:FB.301.18.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 20 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2020 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 24/2020
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Busko - Zdrój na 2020 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 23/2020
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 152A/II/2019
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie sprostowania pomyłki zaistniałej w sentencji uchwały Nr 152/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020 - 2040 [ pdf ].

Uchwała Nr 152/II/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020 - 2040 [ pdf ].

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].