Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

ROZPORZĄDZENIE NR 5 /2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów
lub konkursów z udziałem ptaków na terenie
województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu i wirusa H5N1 u dzikiego ptactwa na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządza się, co następuje.

§ 1

Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem drobiu lub innych ptaków.

§2

Zakaz, o którym mowa w §1, obowiązuje do odwołania wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa świętokrzyskiego.

§3

Zakaz, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązuje niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem, wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 r. poz. 722).

§4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zamknij