Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Koronawirus informacje i zalecenia

Zgodnie z Decyzją Nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chmielnik z dnia 3 kwietnia 2020 r w sprawie zakazu wstępu na tereny leśne stanowiące własność Skarbu Państwa od dnia 3 kwietnia do odwołania obowiązuje zakaz wstępu na teren Nadleśnictwa Chmielnik.

Powodem wprowadzenia zakazu jest stan zagrożenia epidemicznego oraz podjęcie kroków ograniczających tworzenie skupisk ludzkich.

O jego odwołaniu będziemy informować na bieżąco.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Tarcza Antykryzysowa – informacje  ZUS

Od 1 kwiatnia 2020 r. wszedł w życie pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach, to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową.

 

 

 

 

 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

  1. Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
  2. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
  3. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
  4. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Gmina Busko-Zdrój przyłącza się do apelu SGU RP o rozszerzenie pakietu antykryzysowego dla miejscowości uzdrowiskowych.

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Sytuacja epidemiologiczna COVID-19 (choroby wywołanej przez SARS-CoV-2), wymusiła zastosowanie wobec Pani/Pana kwarantanny, która polega na czasowym (14 dni od ostatniego narażenia, liczone od dnia następnego) odosobnieniu osoby bez objawów chorobowych, która mogła być wcześniej narażona na zakażenie SARS-CoV-2.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie niżej podanych zasad kwarantanny, aby zapobiec przeniesieniu potencjalnego zakażenia na inne osoby.

Jeżeli w trakcie kwarantanny stwierdzi Pani/Pan pogorszenie swojego stanu zdrowia a w szczególności wystąpienie któregokolwiek z objawów: gorączka, kaszel, duszność, proszę natychmiast zgłosić ten fakt, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 (Ratownictwo Medyczne).

Proszę również poinformować właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dzwoniąc pod numer 413783573

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566) od 1 kwietnia 2020 r. na terenie Buska-Zdroju wprowadza się dalsze ograniczenia mające na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wszystkie dotychczasowe komunikaty pozostają w mocy.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób nieletnich bez opieki dorosłego. Ograniczenie to dotyczy również dorosłych za wyjątkiem dojazdu do pracy, wolontariatu na

rzecz walki z COVID-19 oraz załatwiania spraw niezbędnych życia codziennego. Wszystkich obowiązuje zakaz rekreacyjnego korzystania z parków, skwerów, terenów zielonych oraz buskiej promenady.

Wprowadza się bezwzględny obowiązek zachowania co najmniej 2-metrowej odległości pomiędzy pieszymi z wyłączeniem rodziców i dzieci do 13 r.ż. oraz opiekunów i osób niepełnosprawnych, które nie mogą się samodzielnie poruszać.

Aplikacja kwarantanna domowa

AKCJA „Widzialna Ręka”Zachęcamy do udziału w inicjatywie młodych mieszkańców Buska-Zdroju, którzy przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Widzialna Ręka”.

Polega ona na pomocy osobom starszym, będącym w grupie podwyższonego ryzyka w przypadku zakażenia wirusem COVID-19, w zrobieniu i dostarczaniu zakupów, wyprowadzaniu zwierząt domowych, szyciu maseczek ochronnych dla szpitali itp.

Każdy kto chce przyłączyć się do akcji może to zrobić za pomocą grupy FB „Widzialna Ręka – Busko-Zdrój” https://www.facebook.com/groups/2926685820732621.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 511 247 922

Uwaga koronawirus!. Zakaz wychodzenia z domu

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 25.03.2020 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz dalszych restrykcji obowiązujących od 25.03. do 11.04.2020 r.

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii informujemy o zaostrzeniu przepisów oraz zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem COVID-19.

Od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. wszystkich mieszkańców gminy Busko-Zdrój obowiązuje ścisłe przestrzeganie zakazu przemieszczania się. Obowiązek pozostania w domu nie dotyczy jedynie dojazdu do pracy oraz załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Poruszanie się jest możliwe jedynie w grupie do dwóch osób, za wyjątkiem rodzin. Nadal możliwe jest przemieszczanie się środkami publicznego transportu, jednak w liczebności nie większej niż połowa miejsc siedzących.

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 24.03.2020 r.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2 informuję, że wszystkie PLACE ZABAW, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE oraz BOISKA na terenie gminy Busku-Zdrój zostają zamknięte do odwołania.

Powyższe działania podjęto w trosce o zdrowie mieszkańców, na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.