Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej "Modernizacji i rewitalizacji obszaru centrum miasta Buska-Zdrój, rynku, placu przy ul. Poprzecznej oraz alei Mickiewicza".

Komisja Konkursowa w dniu 17.01.2008r. podjęła decyzję przyznania

I nagrody w wysokości 15.000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki pracy Nr.2, oznaczonej numerem identyfikacyjnym:

8

0

7

4

7

3

NOVASTUDIO Paweł Gałeczka, ul. Łabędzia 9/3, Katowice
Skład zespołu:
arch. Paweł Gałeczka
arch. Kamila Cieśla
Piotr Musiał

Komisja Konkursowa przyznała II nagrodę w wysokości 12.000 zł pracy Nr 1 oznaczonej numerem identyfikacyjnym:

7

5

7

5

7

0

Pracownia Architektoniczna Remer Adam Kalisz, ul. Dajwór 14/9, Kraków
Skład zespołu:
arch. Adam Kalisz
arch. Maciej Kosz
arch. Aleksandra Borowska

Komisja Konkursowa nie przyznała III nagrody.

Ocena prac konkursowych.

I nagroda Praca Nr 2 (807473) --- PLANSZE ...

Nagrodę przyznano za:
•  ogromny ładunek twórczy proponowanych rozwiązań wnoszących nowe wartości w funkcję i kompozycję przestrzeni publicznej, a także wkład w kreację życia społecznego miasta uzdrowiskowego,
•  przyjęcie zasady - w ramach postaw konserwatorskich - "kreacji" z nadzwyczajnie udanym wydobyciem historycznego "klimatu" miejsca - genius loci,
•  świadome kadrowanie perspektyw widokowych,
•  wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania porządkujących i uczytelniających istotę kompozycyjną urbanistycznych wnętrz historycznych Buska-Zdroju,
•  propozycję eleganckiego a równocześnie "romantycznego" kształtu promenady spacerowej z zastosowaniem oryginalnych, nowatorskich rozwiązań formalnych,
•  przekonująco dobrane propozycje materiałowe, fakturowe, kolorystyczne,
•  wyraziste osadzenie koncepcji urbanistycznych w warstwie treściowej tradycji miejsca Buska-Zdroju,
•  wysokiej klasy warsztat architektoniczny,
Zalecenia:
Przy poprawnym układzie komunikacyjnym zaleca się rozważenie możliwości wprowadzenia funkcji parkingowej pod niezadrzewioną płytę rynku.

II nagroda Praca Nr 1 (757570) --- PLANSZE ...

Nagrodę przyznano za ogólnie poprawne rozwiązania, prawidłowe zagospodarowanie terenu. Na uwagę zasługuje propozycja lokalizacji parkingu podziemnego .

Sekretarz organizacyjny
arch. Regina Kozakiewicz Opałka

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Inspektor w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została PANI IZABELLA GRĘDA  zamieszkała w Młynach.

Dokument do pobrania [ pdf ]. 

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Aplikant w Straży Miejskiej

Dokumenty do pobrania [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy - załącznik 1 [ pdf ].
Oświadczenie o niekaralności - załącznik 2 [ pdf ].

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora ds. promocji w Wydziale Organizacyjnym, Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych

Dokumenty do pobrania [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy - załącznik 1 [ pdf ].
Oświadczenie o niekaralności - załącznik 2 [ pdf ].

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko Głównej księgowej Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została: Bożena Małek zamieszkała w Staszowie.

Dokument do pobrania [ pdf ]. 

Z-ca DYREKTOR MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BUSKU-ZDROJU
ul.. KOŚCIUSZKI 2 A

głasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku - Zdroju

Dokument do pobrania [ pdf ]. 

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej.

Dokumenty do pobrania [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy - załącznik 1 [ pdf ].
Oświadczenie o niekaralności - załącznik 2 [ pdf ].

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Inspektor w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została PANI MARYLA PAŁYS  zamieszkała w Busku-Zdroju.

Dokument do pobrania [ pdf ]. 

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Busko - Zdrój wywieszony jest wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu. Wykaz wywieszony jest od dnia 04.01.2008 r. do dnia 25.01.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa

Dokumenty do pobrania [ pdf ].