Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo PROW

W dniu 04.07.2018r. odbył się Odbiór Końcowy zadania pn

„Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie”

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

 Odbiór Końcowy zadania pn „Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie” Odbiór Końcowy zadania pn „Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie”

Operacja pn. „Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie – etap 2”.

Koszty realizacji operacji wyniosły 578.197,43zł, w tym koszty kwalifikowane 459.458,59zł .

Wartość pomocy udzielonej Gminie Busko-Zdrój na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy przez Województwo Świętokrzyskie Nr 00459-6935-UM1310729/17 z dnia 07.11.2017r. , aneksowanej w dniu 20.04.2018r. wynosi 292.353,00zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Odbiór Końcowy zadania pn „Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie” Odbiór Końcowy zadania pn „Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie”