Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie

logo PROW

W dniu 04.07.2018r. odbył się Odbiór Końcowy zadania pn

„Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie”

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

 Odbiór Końcowy zadania pn „Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie” Odbiór Końcowy zadania pn „Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie”

Operacja pn. „Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie – etap 2”.

Koszty realizacji operacji wyniosły 578.197,43zł, w tym koszty kwalifikowane 459.458,59zł .

logo PROW

Zadanie „Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie" dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej".

Operacja pn. „Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie – etap 2".

Celem operacji jest: poszerzenie oferty turystycznej w regionie oraz stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla lokalnej społeczności poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Bronina

Przewidywane wyniki operacji:

 • liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1szt.
 • liczba powstałych szlaków o funkcji turystyczno-rekreacyjnej – 1szt.

W dniu 07.11.2017r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00459-6935-UM1310729/17 z Województwem Świętokrzyskim.

Całkowita wartość operacji – 499 995,80zł.

Całkowita wartość przyznanej pomocy – 318 147,00zł, czyli 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji operacji – 31.07.2018r.

Gmina Busko-Zdrój w ramach operacji pn.„Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie – etap 2" dokonała wyboru Wykonawcy robót - zostało nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „BAZKAM" z siedzibą: ul. Lawendowa 38, 28-100 Busko-Zdrój.

Zakres prac obejmuje:

 1. roboty w zakresie nawierzchni
  a) zjazdy publiczne z drogi powiatowej Owczary-Bronina
  b) drogi wewnętrzne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  c) miejsca parkingowe przy drodze wewnętrznej wykonane z wielootworowych płyt betonowych (29szt, w tym 2 szt dla osób niepełnosprawnych)
  d) place rekreacyjne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (plac utwardzony nr 3 o powierzchni 45m2, punkty grillowania)
  e) ścieżki o nawierzchni tłuczniowej
 2. roboty w branży elektrycznej – instalacja elektryczna i oświetleniowa
  a) oświetlenie projektowanych alejek i dróg: oprawy led o mocy 42W, barwa 5000K, 4500lm
  b) kablowe linie oświetlenia,
  c) zabudowa szafki sterowania,
  d) zabudowa tablicy zasilania sceny,
 3. roboty przy kanalizacji deszczowej
 4. roboty przy przyłączu wodociągowym
 5. zagospodarowanie terenu w: kosze na śmieci, ławki ogrodowe bez oparcia i z oparciem, stoliki zewnętrzne drewniane, pniaki do siedzenia
 6. nasadzenia zieleni: wycinka drzew wraz z karczowaniem, wykonanie trawnika oraz nasadzenie drzew i krzewów

Koszty realizacji operacji wynoszą: 565.134,06zł brutto.