Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

 logo PROW2

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wykonanie siłowni zewnętrznej wielostanowiskowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widuchowa, gm. Busko-Zdrój Wykonanie siłowni zewnętrznej wielostanowiskowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widuchowa, gm. Busko-Zdrój

Przedmiotem projektu był zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ilości 5 szt. urządzeń. tj.

- Poręcz N(P)+ Drabinka (D) na wspólnym pylonie
- Motyl B (M)+ Prasa Ręczna (PR) na wspólnym pylonie
- Stepper (S)+ Prasa Nożna (PN) na wspólnym pylonie
- Ławka Prosta (ŁP)+ Drabinka (D) na wspólnym pylonie
- Narciarz (N) na pylonie oraz dostawa i montaż tablicy regulaminowej i kosza na śmieci.

Cel projektu: Rozwój oferty spędzania czasu wolnego poprzez utworzenie obiektu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Widuchowej.

W dniu 04-04-2019r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 3/2018/G/1 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie.

Całkowita wartość projektu – 33 135,99 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 33 135,99 zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 23 191,00 zł, co stanowi 69,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 9 944,99 zł, co stanowi 30,01% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 14-09-2018 r.
Termin zakończenia realizacji projektu – 13-05-2019 r.

Wykonanie siłowni zewnętrznej wielostanowiskowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widuchowa, gm. Busko-Zdrój Wykonanie siłowni zewnętrznej wielostanowiskowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Widuchowa, gm. Busko-Zdrój