Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 11.06.2019 r.

Znak: RSID.7051.34.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Wykonanie doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego”

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia przedstawia załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

2.Warunki ogólne wynikające z prawa budowlanego. Materiały przeznaczone do wbudowania – powinny posiadać atesty.

3.Warunki realizacji przedmiotu umowy.
3.1) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem robót powinien dokonać oględzin terenu objętego zakresem prac, celem prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
3.2) Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy.
3.4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób związanych z wykonaniem robót oraz przebywających na placu budowy.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty pdf ].

Załączniki:
1. Nr 1 – Formularz Ofertowy [ doc ]
2. Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy [ doc ]
3. Nr 3 - Opis urządzeń [ pdf ]
4. Nr 4 – Wzór umowy [ pdf ]
5. Nr 5 – Tabela cen jednostkowych [ docx ]

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].