Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2024 roku

Kielce, dnia 28-03-2024

Znak:PNK.III.431.26.2024

Rada Miejska w Busku-Zdroju

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową zadań realizowanych przez Radę Miejską w Busku-Zdroju1 w dniach 28-29 lutego 2024 r. w zakresie procedury wyboru w 2023 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2024-2027 przeprowadziły: Katarzyna Rabajczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli: Nr 136/2024 oraz Nr 137/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

KC-I.432.41.1.2024

Kielce, dn. 05.03.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 12/N/III/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0004/20 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój - etap III", realizowanego w ramach Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu, tj. w Gminie Busko Zdrój w dniu 25.01.2023 r.