Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Publikacje

  • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy do 2019 r. (projekt) [ pdf ].
  • Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Busko-Zdrój na lata 2006-2015 [ pdf ].
  • Program Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 [ pdf ].
  • Program ochrony środowiska dla gminy Busko-Zdrój [ pdf ].
  • Plan gospodarki odpadami dla gminy Busko-Zdrój [ pdf ].
  • WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2006 – 2008 i po roku 2008 [ pdf ].
  • Raport z monitoringu Programu rozwoju lokalnego [ pdf ].
  • Raport z Realizacji Programu Rozwoju Lokalnego [ pdf ].
  • MONITORING WSKAŹNIKÓW OSIĄGNIĘĆ PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO w okresie sprawozdawczym od 31.03.2004 r. do 30.09.2005 r. [ pdf ].
  • Zgodność realizowanych zadań zawartych w Programie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Busko-Zdrój z celami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].