Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje o postępowaniu

  • numer postępowania: RSID.271.15.2021.ZP
  • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego komunalnego do całorocznego utrzymania terenów
  • data ogłoszenia: 2021.07.09
  • termin składania ofert: 2021.07.21 godz. 09:00 2021.07.23 godz 9:00
  • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • otwarcie ofert: 2021.07.21 godz. 11:00 2021.07.23 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-07-23 09:30).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021.07.23)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [ pdf ].
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. (2021-07-19)

SWZ [ pdf ].
Załącznik 1 [ pdf ] [ odt ].
Załącznik 2 [ pdf ].
Załącznik 3 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 3a [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4a [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 5 [ pdf ] [ docx ].

Zebrania:

Brak.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla Wykonawców nr 1 [ pdf ]. (2021-07-19)

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak.