Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.19.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Zespół toalet do obsługi terenu publicznego o charakterze parkowym zwanym „Parkiem za Maskalisem” realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych - Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2021.09.09
 • termin składania ofert: 2021.09.20 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.09.20 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-09-20 09:41).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-09-20)

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o zamówieniu [ pdf ].
 • SWZ [ pdf ].
 • Załącznik 1 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 2 [ pdf ].
 • Załącznik 3 [ pdf ] [ docx ].
 • Załącznik 3a [ pdf ] [ docx ].
 • Załącznik 4 [ pdf ] [ docx ].
 • Załącznik 4a [ pdf ] [ docx ].
 • Załącznik 5 [ pdf ]  [ docx ].
 • Załącznik 6 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 7 [ zip ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla Wykonawców nr 1 [ pdf ] (2021-09-16).

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak.