Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko – Zdrój, dnia 15.12.2021 r.

Znak: GKNR.6810.69.2.2021

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miejscowości Łagiewniki, obręb 0020, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 190 na działki nr 190/A, 190/B, 191, na działki nr 191/A, 191/B, 194 na działki nr 194/A, 194/B i 195 na działki nr 195/A, 195/B wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanych działek i aktualizacją użytku. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój znak: BUŚ.6724.100.2021 z dnia 07.12.2021 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 190 o pow. 0.0200 ha działek nr 190/A o projektowanej pow. około 0.0015 ha, 190/B o projektowanej pow. około 0.0185 ha, z działki nr 191 o pow. 0.0700 ha działek nr 191/A o projektowanej pow. około 0.0015 ha, 191/B o projektowanej pow. około 0.0685 ha, z działki nr 194 o pow. 0.0100 ha działek nr 194/A o projektowanej pow. około 0.0010 ha, 194/B o projektowanej pow. około 0.0090 ha, z działki nr 195 o pow. 0.0400 ha działek nr 195/A o projektowanej pow. około 0.0010 ha, 195/B o projektowanej pow. około 0.0390 ha. Punkty graniczne wydzielonych działek nr nr 190/A, 191/A, 194/A, 195/A należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych oraz zmienić użytek.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - postanowienie [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oferta [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ].

Zawiadomienia o wyborze oferty [ pdf ].