Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Aktualności

Na czym polega nowy system segregacji odpadów?

Z uwagi na liczne pytania interesantów dotyczące obowiązującego od 1 lipca 2017 r. wspólnego systemu segregacji odpadów informujemy o sposobie jego wdrażania w Gminie Busko-Zdrój.

Dlaczego nie od 1 lipca 2017?

Przepisy przejściowe, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów dopuszczają zakończenie obowiązujących umów zawartych pomiędzy gminami a odbiorcami odpadów komunalnych nie później niż do 30 czerwca 2021 r. – informuje Katarzyna Czaja, podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa buskiego ratusza.Umowa Gminy Busko-Zdrój z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zawarta jest na okres do 31 grudnia 2017 r.

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - to miejsce, w którym mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój w ramach opłaty „śmieciowej", legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie gminy mogą dostarczyć wytwarzane przez siebie odpady komunalne poza terminem wyznaczonym w harmonogramie. Do PSZOK w Dobrowodzie można również przywieźć we własnym zakresie za dodatkową opłatą odpady remontowo-budowlane (tynki, gruz, styropian, drzwi, okna, futryny, papa odpadowa itp.).

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

ODPADY NIEBEZPIECZNE

  • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki
  • zużyte baterie i akumulatory
  • tusze i tonery
  • żarówki, świetlówki
  • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

ODPADY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE

  • telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, prostownice, komputery, drukarki itp.

SPRZĘT ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ KOMPLETNY!!!
(Dz.U.2015.1688)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

  • opony, meble i inne odpady niemieszczące się w pojemnikach i workach

Odpady przyjmowane do PSZOK w ramach opłaty wnoszonej do UMiG są też odbierane dwa razy w roku sprzed posesji według harmonogramu.

GODZINY OTWARCIA PSZOK

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Punkt główny:

Dobrowoda – teren składowiska odpadów komunalnych

Filia:

Busko-Zdrój, ul. Dygasińskiego 36 - teren bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (naprzeciwko cmentarza komunalnego w Busku-Zdroju)

Sprzątali świat!16 września 2016 r. w Lasach Państwowych na terenie gminy Busko-Zdrój, została przeprowadzona akcja sprzątania terenów leśnych, w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata".

Głównym celem akcji było kształtowanie prawidłowej postawy młodych ludzi w zakresie przeciwdziałania zaśmiecaniu terenów leśnych.

Udział w akcji wzięli uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju, Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju, Szkoły Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach wraz z opiekunami.

Szkoły podstawowe z Gminy Busko-Zdrój wzięły udział w spektaklu ekologicznym zatytułowanym „Elektromisja".

Na wesoło o ekologii1 i 2 grudnia uczniowie oglądali spektakle o tematyce ekologicznej. Fabuła przedstawienia była bardzo prosta. Żarówka „Iluminacja" i radio „Herc" zamieszkujący dzikie wysypisko na skraju lasu marzą o nowym i pożytecznym życiu, planują więc dostać się do zakładu recyklingu. W czasie swej wędrówki spotykają „Różę", której pomagają odzyskać nowy dom. Po drodze przeżywają kilka przygód, które uczą ich co to przyjaźń, współpraca i dbanie o czystość otoczenia.

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • odpady zbierane w sposób selektywny - 5,00 zł miesięcznie od osoby,
  • odpady zbierane w sposób zmieszany - 10,00 zł miesięcznie od osoby.

Opłatę należy regulować następująco:

• do dnia 15 stycznia danego roku za I kwartał,
• do dnia 15 kwietnia danego roku za II kwartał,
• do dnia 15 lipca danego roku za III kwartał,
• do dnia 15 października danego roku za IV kwartał.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacje dotyczące odpadów komunalnych [pdf]

Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju informuje, iż osoby które nie złożyły deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny to uczynić niezwłocznie.

W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku zostanie wszczęta procedura, której skutkiem będzie określenie w drodze decyzji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokumenty do pobrania [ pdf ].

Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju informuje, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować w kasie urzędu lub na następujący rachunek bankowy:

14 8480 0004 2001 0020 2000 0002

W przypadku sołectw opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można wpłacać również u sołtysa (inkasenta).

Jednocześnie nadmieniamy, iż w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie należy dokonywać jej na indywidualne rachunki bankowe zamieszczone w decyzjach podatkowych.

Dokumenty do pobrania [ pdf ].