Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Aktualności

loga wfo

„Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że Gmina Busko-Zdrój otrzymała dotację w kwocie do 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy  złotych i 00/100) stanowiącej 100,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Realizacja w 2019 roku: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 – 2032”.

Na kwotę dotacji składają się:

 • środki WFOŚiGW w Kielcach - 40 000,00 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
 • środki NFOŚiGW w Warszawie - 40 000,00 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Co robić z odpadami remontowo-budowlanymi?
Informacja dla mieszkańców

W związku z kierowanymi do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pytaniami i wątpliwościami w zakresie odbioru odpadów remontowo-budowlanych wyjaśniamy, że są one przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dobrowodzie.

Co robić z odpadami remontowo-budowlanymi?

W związku z kierowanymi do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pytaniami i wątpliwościami w zakresie odbioru odpadów remontowo-budowlanych wyjaśnia się, że odpady te nie są odbierane w ramach wnoszonych kwartalnych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Do grupy odpadów remontowo-budowlanych zaliczamy np.:

 • gruz ceglany, beton, odpadowe materiały ceramiczne, tynki,
 • elementy futryn, drzwi i okien,
 • tapety, okleiny,
 • folia budowlana, plastik (wiaderka po cemencie, klejach i farbach), panele, papier (worki po materiałach budowlanych), profile, rury,
 • szyby, szyby klejone, szkło szklarniowe,
 • papa odpadowa,
 • wełna mineralna, wełna szklana, styropian, pianka montażowa i inne elementy budowlane.

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie, w roku 2019 wynoszą:

7,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny za osobę,

6,00 zł - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku oraz zagospodarowanie ich na własnej nieruchomości za osobę,

12,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany za osobę,

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I kwartał – do 15 stycznia 2019 r.
II kwartał – do 15 kwietnia 2019 r.
III kwartał – do 15 lipca 2019 r.
IV kwartał – do 15 października 2019 r.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje mieszkańców, że od miesiąca lipca 2018r. będą przyjmowane wyselekcjonowane odpady komunalne przez Filię Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Busku-Zdroju przy ul. Dygasińskiego 36 w następujących dniach:

 • poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
 • w każdą pierwszą sobotę miesiąca: 8:00 – 12:00

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

ODPADY NIEBEZPIECZNE

 • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • tusze i tonery
 • żarówki, świetlówki
 • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

ODPADY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE

 • telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, prostownice, komputery, drukarki itp.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 • opony, meble i inne odpady niemieszczące się w pojemnikach i workach

(Kliknij w obrazek by powiększyć)

 Nowe zasady segregowania odpadów komunalnych obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku.

 Nowe zasady segregowania odpadów komunalnych obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku.

Na czym polega nowy system segregacji odpadów?

Z uwagi na liczne pytania interesantów dotyczące obowiązującego od 1 lipca 2017 r. wspólnego systemu segregacji odpadów informujemy o sposobie jego wdrażania w Gminie Busko-Zdrój.

Dlaczego nie od 1 lipca 2017?

Przepisy przejściowe, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów dopuszczają zakończenie obowiązujących umów zawartych pomiędzy gminami a odbiorcami odpadów komunalnych nie później niż do 30 czerwca 2021 r. – informuje Katarzyna Czaja, podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa buskiego ratusza.Umowa Gminy Busko-Zdrój z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zawarta jest na okres do 31 grudnia 2017 r.

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - to miejsce, w którym mieszkańcy miasta i gminy Busko-Zdrój w ramach opłaty „śmieciowej", legitymujący się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania na terenie gminy mogą dostarczyć wytwarzane przez siebie odpady komunalne poza terminem wyznaczonym w harmonogramie. Do PSZOK w Dobrowodzie można również przywieźć we własnym zakresie za dodatkową opłatą odpady remontowo-budowlane (tynki, gruz, styropian, drzwi, okna, futryny, papa odpadowa itp.).

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

ODPADY NIEBEZPIECZNE

 • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • tusze i tonery
 • żarówki, świetlówki
 • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

ODPADY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE

 • telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, prostownice, komputery, drukarki itp.

SPRZĘT ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ KOMPLETNY!!!
(Dz.U.2015.1688)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 • opony, meble i inne odpady niemieszczące się w pojemnikach i workach

Odpady przyjmowane do PSZOK w ramach opłaty wnoszonej do UMiG są też odbierane dwa razy w roku sprzed posesji według harmonogramu.

GODZINY OTWARCIA PSZOK

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Punkt główny:

Dobrowoda – teren składowiska odpadów komunalnych

Filia:

Busko-Zdrój, ul. Dygasińskiego 36 - teren bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (naprzeciwko cmentarza komunalnego w Busku-Zdroju)

Sprzątali świat!16 września 2016 r. w Lasach Państwowych na terenie gminy Busko-Zdrój, została przeprowadzona akcja sprzątania terenów leśnych, w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata".

Głównym celem akcji było kształtowanie prawidłowej postawy młodych ludzi w zakresie przeciwdziałania zaśmiecaniu terenów leśnych.

Udział w akcji wzięli uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju, Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju, Szkoły Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach wraz z opiekunami.

Szkoły podstawowe z Gminy Busko-Zdrój wzięły udział w spektaklu ekologicznym zatytułowanym „Elektromisja".

Na wesoło o ekologii1 i 2 grudnia uczniowie oglądali spektakle o tematyce ekologicznej. Fabuła przedstawienia była bardzo prosta. Żarówka „Iluminacja" i radio „Herc" zamieszkujący dzikie wysypisko na skraju lasu marzą o nowym i pożytecznym życiu, planują więc dostać się do zakładu recyklingu. W czasie swej wędrówki spotykają „Różę", której pomagają odzyskać nowy dom. Po drodze przeżywają kilka przygód, które uczą ich co to przyjaźń, współpraca i dbanie o czystość otoczenia.