Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Aktualności

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 uległy zmianie i wynoszą:

19,50 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego mieszkańca/ miesięcznie;
17,50 zł –odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku oraz zagospodarowanie ich na własnej nieruchomości od jednego mieszkańca/ miesięcznie;
39,00 zł – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny od jednego mieszkańca/ miesięcznie.

Najbliższy termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypada na 15 października 2020r.

PLAKAT

Regulamin [ pdf ].
Załączniki do regulaminu [ pdf ].

ODPADY SEGREGUJESZ CHOINKĘ OTRZYMUJESZ ODPADY SEGREGUJESZ CHOINKĘ OTRZYMUJESZ

W dniu 14 grudnia 2019 roku Gmina Busko przeprowadziła akcję ekologiczną pod nazwą ODPADY SEGREGUJESZ CHOINKĘ OTRZYMUJESZ, której celem było zwiększenie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców miasta i gminy Busko-Zdrój, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność segregacji odpadów oraz wynikających z tego korzyści. Mieszkańcy gminy otrzymali świerki w doniczce w zamian za przyniesione odpady komunalne tj.:

- min. 30 puszek aluminiowych lub
- min. 30 opakowań szklanych ( słoiki, butelki ) lub
- min. 30 butelek typu PET lub
- min. 1 kompletny duży sprzęt AGD/RTV (np. lodówka, pralka itp.) lub
- min. 2 kompletne małe sprzęty AGD/RTV (np. żelazko, toster, mikser itp.)

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY SELEKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W zawiązku z licznymi zapytaniami dotyczącymi segregacji odpadów komunalnych informujemy, że aktualnie obowiązującym schematem selekcji śmieci na terenie Gminy Busko-Zdrój jest system 4 - workowy:

 1. kolor niebieski - papier
 2. kolor żółty- tworzywa sztuczne i metal
 3. kolor zielony- szkło
 4. kolor brązowy - bioodpady (za wyjątkiem gospodarstw, które posiadają własny kompostownik)

Odpady pozostałe po selekcji należy przechowywać w kuble 120 L.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującą ustawą, od stycznia 2020 r. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZADEKLAROWANIA BRAKU SEGREGACJI ODPADÓW.

loga wfo

„Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że Gmina Busko-Zdrój otrzymała dotację w kwocie do 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy  złotych i 00/100) stanowiącej 100,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Realizacja w 2019 roku: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 – 2032”.

Na kwotę dotacji składają się:

 • środki WFOŚiGW w Kielcach - 40 000,00 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
 • środki NFOŚiGW w Warszawie - 40 000,00 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Co robić z odpadami remontowo-budowlanymi?
Informacja dla mieszkańców

W związku z kierowanymi do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pytaniami i wątpliwościami w zakresie odbioru odpadów remontowo-budowlanych wyjaśniamy, że są one przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dobrowodzie.

Co robić z odpadami remontowo-budowlanymi?

W związku z kierowanymi do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pytaniami i wątpliwościami w zakresie odbioru odpadów remontowo-budowlanych wyjaśnia się, że odpady te nie są odbierane w ramach wnoszonych kwartalnych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Do grupy odpadów remontowo-budowlanych zaliczamy np.:

 • gruz ceglany, beton, odpadowe materiały ceramiczne, tynki,
 • elementy futryn, drzwi i okien,
 • tapety, okleiny,
 • folia budowlana, plastik (wiaderka po cemencie, klejach i farbach), panele, papier (worki po materiałach budowlanych), profile, rury,
 • szyby, szyby klejone, szkło szklarniowe,
 • papa odpadowa,
 • wełna mineralna, wełna szklana, styropian, pianka montażowa i inne elementy budowlane.

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie, w roku 2019 wynoszą:

7,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny za osobę,

6,00 zł - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku oraz zagospodarowanie ich na własnej nieruchomości za osobę,

12,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany za osobę,

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I kwartał – do 15 stycznia 2019 r.
II kwartał – do 15 kwietnia 2019 r.
III kwartał – do 15 lipca 2019 r.
IV kwartał – do 15 października 2019 r.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje mieszkańców, że od miesiąca lipca 2018r. będą przyjmowane wyselekcjonowane odpady komunalne przez Filię Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Busku-Zdroju przy ul. Dygasińskiego 36 w następujących dniach:

 • poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00
 • w każdą pierwszą sobotę miesiąca: 8:00 – 12:00

RODZAJE PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

ODPADY NIEBEZPIECZNE

 • przeterminowane leki i opakowania po nich, strzykawki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • tusze i tonery
 • żarówki, świetlówki
 • opakowania po olejach, smarach, środkach ochrony roślin itp.

ODPADY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE

 • telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, prostownice, komputery, drukarki itp.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 • opony, meble i inne odpady niemieszczące się w pojemnikach i workach