Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Podstawy prawne

Uchwała nr XIX/250/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ].

Uchwała nr/XIX/252/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ].

Uchwała nr/XIX/253/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała nr/XXXIV/453/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała nr/XXXV/484/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ].

Uchwała nr/XIX/256/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen [ pdf ].

Uchwała nr/XXXIV/454/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [ pdf ].