Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Podstawy prawne

Uchwała w sprawie stawek:

UCHWAŁA NR XXV/301/2020 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ].

Szczegółowy zakres świadczonych usług:

UCHWAŁA NR XXV/303/2020 W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [ pdf ].

Regulamin utrzymania czystości:

UCHWAŁA NR XXV/302/2020 W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXXII/272/2020 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała nr XVI/183/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała nr XVI/182/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ].

Uchwała nr XVI/181/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [ pdf ].

Uchwała nr XVI/180/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/453/2017 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała nr XIX/250/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ].

Uchwała nr/XIX/252/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ].

Uchwała nr/XXXIV/453/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała nr/XIX/256/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen [ pdf ].

Uchwała nr/XXXIV/454/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [ pdf ].