Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Pojemniki na zużyte baterie i przeterminowane leki

lekiPrzeterminowane leki to odpady bardzo niebezpieczne i zakazane jest wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych. W związku z tym gmina prowadzi zbiórkę tych odpadów.

Przeterminowane leki można oddać do białych pojemników zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój w następujących punktach:

  • Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Busku-Zdroju ul. Sądowa 9,28-100 Busko-Zdrój
  • Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku-Zdroju os. Sikorskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój
  • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

 

 

baterieZużyte baterie zaliczają się do odpadów niebezpiecznych, ponieważ stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Oznacza to, że nie mogą być wyrzucane na śmietnik w wraz z innymi odpadami komunalnymi.

Zużyte baterie można oddać do czerwonych pojemników zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój w następujących punktach:

  • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ul.Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój
  • Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju ul.Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój

Uwaga: Baterie należy wrzucać bez opakowań zbiorczych, tzn. foliowych torebek lub pudełek.

 

 

 

 

Każdy z mieszkańców objęty gminnym systemem gospodarki odpadami może również oddać przeterminowane leki i zużyte baterie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na składowisku w Dobrowodzie oraz w filli punktu przy ul. Dygasińskiego 36 w Busku-Zdroju.