Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego (WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXV/356/16 z dnia 27 lipca 2016 r., gmina Busko-Zdrój wchodzi w skład regionu V gospodarki odpadami na terenie województwa świętokrzyskiego.

Według WPGO w regionie V istnieją cztery instalacje, które spełniają warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych i do których mogą trafiać odebrane odpady komunalne z terenu gminy Busko-Zdrój. Są to: instalacja w Rzędowie gmina Tuczępy – do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz instalacje w Dobrowodzie gmina Busko-Zdrój, w Staszowie przy ul. Pocieszki i w Grzybowie gmina Staszów – do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.