Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

loga wfo

„Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że Gmina Busko-Zdrój otrzymała dotację w kwocie do 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy  złotych i 00/100) stanowiącej 100,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:

Realizacja w 2019 roku: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 – 2032”.

Na kwotę dotacji składają się:

  • środki WFOŚiGW w Kielcach - 40 000,00 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • środki NFOŚiGW w Warszawie - 40 000,00 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych zadania.