Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W związku z realizacją uchwały nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Busko-Zdrój w 2024 roku, że limit środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy w 2024 r. na realizację zadania został wyczerpany.

W związku z powyższym z dniem 22 maja 2024 r. przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie ww. zadania zostaje wstrzymane.

Deklaracje, które wpłynęły przed dniem 22 maja 2024 r., będą rozpatrzone i wpisane na listę rezerwową według kolejności wpływu. W przypadku uwolnienia środków finansowych możliwa będzie dalsza realizacja zadania zgodnie z listą rezerwową.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy
Busko-Zdrój
/-/
Jerzy Szydłowski