Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory Ławników

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju i Sądzie Okręgowym w Kielcach, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  • Do Sądu Okręgowego w Kielcach 1 ławnika,
  • Do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju 5 ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończył 30 lat;
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5. nie przekroczył 70 lat;
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.