Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory Samorządowe

UCHWAŁA NR 5/2024
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BUSKU-ZDROJU
Z DNIA 02.03.2024R.
w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 430 §1 i art. 432 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z dnia 2023 r., poz, 2498 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1

Po weryfikacji wykazów podpisów poparcia dla zgłoszonej w dniu 29.02.2024r. listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska w okręgu wyborczym nr 4, Miejska Komisja Wyborcza stwierdza, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców i odmawia przyjęcia zgłoszenia.

§2

1. W związku ze stwierdzonymi wadami i brakiem wymaganego poparcia wyborców zgłoszenie kandydatów zostaje zwrócone osobie zgłaszającej listę.
2. Na podstawie art. 432 §1 Kodeksu wyborczego, osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisarza Wyborczego w terminie 2 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

UCHWAŁA NR 4/2024
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BUSKU-ZDROJU
Z DNIA 02.03.2024R.
w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 430 §1 i art. 432 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z dnia 2023 r., poz, 2498 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1

Po weryfikacji wykazów podpisów poparcia dla zgłoszonej w dniu 29.02.2024r. listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska w okręgu wyborczym nr 1, Miejska Komisja Wyborcza stwierdza, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców i odmawia przyjęcia zgłoszenia.

§2

  1. W związku ze stwierdzonymi wadami i brakiem wymaganego poparcia wyborców zgłoszenie kandydatów zostaje zwrócone osobie zgłaszającej listę.
  2. Na podstawie art. 432 §1 Kodeksu wyborczego, osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisarza Wyborczego w terminie 2 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

POSTANOWIENIE NR 151/2024
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3 i art. 179 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Anna Monika Charyga, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Pacanów

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Wojciech Michał Boduch

Członek Komisji

2.

Jarosław Marian Żak

Członek Komisji

3.

Agnieszka Grzesiak

Członek Komisji

4.

Ewa Justyna Kostuch

Członek Komisji

5.

Włodzimierz Marchewka

Przewodniczący Komisji

6.

Janina Nizioł

Członek Komisji

7.

Katarzyna Siemińska-Woźniak

Członek Komisji

8.

Beata Smagłowska

Zastępca Przewodniczącego Komisji

9.

Adam Janusz Sroka

Członek Komisji

10.

Czesława Zofia Szcześniak

Członek Komisji

11.

Krzysztof Marek Zwolski

Członek Komisji

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

1. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Wojciech Michał Boduch

Członek Komisji

2.

Anna Monika Charyga

Członek Komisji

3.

Agnieszka Grzesiak

Członek Komisji

4.

Ewa Justyna Kostuch

Członek Komisji

5.

Włodzimierz Marchewka

Przewodniczący Komisji

6.

Janina Nizioł

Członek Komisji

7.

Katarzyna Siemińska-Woźniak

Członek Komisji

8.

Beata Smagłowska

Zastępca Przewodniczącego Komisji

9.

Adam Janusz Sroka

Członek Komisji

10.

Czesława Zofia Szcześniak

Członek Komisji

11.

Krzysztof Marek Zwolski

Członek Komisji

Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych [ pdf ].

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach [ pdf ].

Wzór zgłoszenia indywidualnego wyborcy [ pdf ].

Jak zostać członkiem OKW

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 28 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

POSTANOWIENIE NR 138/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

UWAGA! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Busku – Zdroju

POSTANOWIENIE NR 148/2024
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 13a § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dokonuje się zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31, 28-100 Busko-Zdrój na Publiczne Przedszkole Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. podpułkownika Srogiego 1, 28-100 Busko-Zdrój.

§ 2.

Zmiana siedziby, o której mowa w § 1, ma charakter jednorazowy i dotyczy wyłącznie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 135/2024
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia co następuje:

§ 1.

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Busku-Zdroju, w Kazimierzy Wielkiej, w Pińczowie, w Staszowie, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4.

§ 2.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 5 do nr 30.

§ 3.

1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Kielcach II.
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.