Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.11.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II”
 • data ogłoszenia: 2020.04.20
 • termin składania ofert: 2020.04.28 godz. 12:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.04.28 o godz. 12:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 15.04.2020 r.

Znak: RSID.7051.22.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Remont w budynku gminnym w miejscowości Mikułowice na terenie gminy Busko-Zdrój”.

Zadanie realizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 3 - przedmiar [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, dn. 08.04.2020 r.

Znak: RSID.0410.8.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r., zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów i nauczycieli z Gminy Busko-Zdrój" w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów i nauczycieli z Gminy Busko-Zdrój"

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamowienia [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2020.04.09).
Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] (2020.04.14).
Informacja dla wykonawców nr 3 [ pdf ] (2020.04.15).
Informacja dla wykonawców nr 4 [ pdf ] (2020.04.15).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Protokół z wyboru wykonawcy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.10.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap II” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
 • data ogłoszenia: 2020.04.08
 • termin składania ofert: 2020.04.28 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.04.28 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 03.04.2020 r.

RSID.7051.19.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zakup wraz z dostawą mebli dla miejscowości Podgaje w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ]
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 03.04.2020 r.

RSID.7051.15.1.2020 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie podłogi drewnianej plenerowej dla miejscowości Łagiewniki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Podłoga drewniana plenerowa :
- wymiary: 7 m x 9 m. (elementy składające się)
- wykonana z drewna świerkowego,
- deski heblowane,
- grubość desek ok 35 mm,

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ]
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.9.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II (ZADANIE 2)
 • data ogłoszenia: 2020.04.03
 • termin składania ofert: 2020.04.23 godz. 10:00, 2020.04.27 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.04.23 o godz. 10:15 2020.04.27 o godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2020.04.09).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 3 kwietnia 2020 r.

GKNR.7031.3.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551879646 zaprasza do złożenia oferty w trybie nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na wywozie i unieszkodliwieniu odpadów.

Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na działce nr 507/2, obręb 22 Młyny.

Odpady będące przedmiotem usunięcia to m. in. opony, azbest (płyty faliste), papa, wyroby z PCV, meble, gruz betonowy i ceramiczny.

Ww. odpady, należy wywieść przystosowanymi do tego jednostkami transportowymi na koncesjonowane składowisko odpadów.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dn. 01.04.2020 r.

Znak: RSID.0410.6.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r., zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów i nauczycieli z Gminy Busko-Zdrój” w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów i nauczycieli z Gminy Busko-Zdrój”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamowienia [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2020.04.03).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania pdf ].

Busko-Zdrój, 23.03.2020 r.

Gmina Busko – Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko – Zdrój

Informacja dla Wykonawców

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiczną, związaną z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowia, informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odstępuje od możliwości osobistego udziału w otwarciu ofert.