Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 7 lutego 2024 roku

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na postawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2408), w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2024 r., poz. 109), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

§ 1

Na obszarze gminy Busko-Zdrój na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyznaczam słupy ogłoszeniowe w mieście Busko-Zdrój
w następujących lokalizacjach:

 • ul. Poprzeczna,
 • skrzyżowanie ulic Kilińskiego i Poprzecznej,
 • ul. Bohaterów Warszawy na skwerze przy os. Marsz. Józefa Piłsudskiego,
 • skrzyżowanie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika,
 • skrzyżowanie ulicy Tadeusza Kościuszki i Al. Mickiewicza,
 • skrzyżowanie ulic Stefana Batorego i ulicy Grotta,
 • skrzyżowanie ulic 1-go Maja i Parkowej,
 • Al. Mickiewicza (przy Starostwie Powiatowym),
 • skrzyżowanie ulicy Waryńskiego i Al. Mickiewicza,
 • Plac Zwycięstwa (strona południowo-wschodnia),
 • Plac Zwycięstwa (strona północno-zachodnia).

§ 2

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędzie, a także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
/-/
Waldemar Sikora