Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

UCHWAŁA NR 5/2024
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BUSKU-ZDROJU
Z DNIA 02.03.2024R.
w sprawie odmowy przyjęcia zgłoszenia listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 430 §1 i art. 432 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z dnia 2023 r., poz, 2498 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1

Po weryfikacji wykazów podpisów poparcia dla zgłoszonej w dniu 29.02.2024r. listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska w okręgu wyborczym nr 4, Miejska Komisja Wyborcza stwierdza, że zgłoszenie nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców i odmawia przyjęcia zgłoszenia.

§2

1. W związku ze stwierdzonymi wadami i brakiem wymaganego poparcia wyborców zgłoszenie kandydatów zostaje zwrócone osobie zgłaszającej listę.
2. Na podstawie art. 432 §1 Kodeksu wyborczego, osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisarza Wyborczego w terminie 2 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Uzasadnienie.

W dniu 02.03.2024r. dokonano weryfikacji list poparcia dla zgłoszonej w dniu 29.02.2024r. listy kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska w okręgu wyborczym nr 4.

Komisja stwierdziła następujące wady:

  1. brak lub wadliwie podane nazwisko lub imię.
  2. brak lub wadliwie podany adres.
  3. brak uprawnień do głosowania.

W związku z tym, iż zgłoszenie listy kandydatów nie uzyskało wymaganego ustawowo (art. 427 §1 pkt 2 Kodeksu wyborczego) poparcia wyborców, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].