Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Czyste Powietrze

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Gmina Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie Liczba zawartych umów o dofinansowanie Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Busko-Zdrój 854 791 9 147 489,60 zł 383

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty został nabór ciągły wniosków o dofinasowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bakowego.

Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania.

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinasowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza mieszkańców miasta i gminy na pierwsze w tym roku spotkanie konsultacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu “Czyste powietrze”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 17.00 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju.

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach opublikował ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
 2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).
 3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
  • Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
  • Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
  • Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
  Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).
 4. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.
 5. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
  • Wytyczne Komisji Europejskiej,
  • Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
  • Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Program EKOkino ostateczny Strona 1Program EKOkino ostateczny Strona 2

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach serdecznie zaprasza na wydarzenia plenerowe pn. „Eko Kino”, które odbędzie się w Kielcach na Placu Artystów w dniu 18 września 2020 roku w godz. 10-17.

Podczas wydarzenia prezentowane będą filmy promujące właściwe postawy ekologiczne w zakresie ochrony przyrody, a także współpracę pomiędzy Rządem RP, Ministerstwem Klimatu, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w zakresie wdrażania programu „Czyste powietrze”, a także innych programów wspólnie wdrażanych.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze 2.0

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przyszłym tygodniu uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach zreformowanego programu „Czyste Powietrze”.

- Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe – wyjaśnia Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Będziemy przyglądali się temu, jak wnioskodawcy wdrażają się w nowe zasady, które przyspieszą tempo realizacji tego strategicznego dla Polski programu – dodał.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”, którego budżet wynosi 103 mld zł realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wszelkie informacje na temat programu, dostępne są pod linkami: 

http://www.wfos.com.pl/program-czyste-powietrze

http://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,23,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html

Nowa edycja programu zawiera kluczowe zmiany polegające na:

 1. uproszczeniu zasad przyznawania dotacji w Programie „Czyste Powietrze” – w zmienionej wersji programu beneficjenci dzieleni są na trzy kategorie:
  a) grupa pierwsza – wnioskodawcy osiągający dochód do kwoty 100 tys. zł rocznie – mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 20 tys. zł (podstawowa wersja inwestycji) lub 25 tys. zł na inwestycję z pompą ciepła lub 30 tys. zł na inwestycję z pompą ciepła i instalacją PV – deklaracja kwoty dochodu oświadczeniem,
  b) grupa druga – wnioskodawcy uprawnieni do podwyższonego dofinansowania – gospodarstwa domowe osiągające dochód netto na osobę do kwoty 1400 zł miesięcznie (w gospodarstwach wieloosobowych), bądź do 1960 zł miesięcznie (w gospodarstwach jednoosobowych) – mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 32 tys. zł (podstawowa wersja inwestycji), bądź do 37 tys. zł (inwestycja z instalacją PV) – kwota dochodu potwierdzana jest przez właściwy terytorialnie miejski albo gminny ośrodek pomocy społecznej, którego zaświadczenie staje się „biletem dostępu” do zwiększonej intensywności dofinansowania,
  c) grupa trzecia – wnioskodawcy uprawnieni do otrzymywania świadczeń z tytułu pomocy społecznej, w ramach programu „Stop Smog” realizowanego we współpracy z gminami, uprawnieni są do uzyskania 100% finansowania niezbędnego dla wymiany przestarzałego kotła/termomodernizacji ich domu jednorodzinnego w limicie do kwoty 53 tys. zł;
 2. skróceniu czasu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni roboczych;
 3. uproszczeniu wniosku o dotację, polegającym na rezygnacji z konieczności podawania szczegółowych danych technicznych przez wnioskodawców. Dodatkowym uproszczeniem jest rezygnacja ze zbierania zaświadczeń oraz zbędnej dokumentacji dotyczącej wysokości dochodów od wnioskodawców. W ich miejsce beneficjenci będą składać oświadczenia np. o dochodzie;
 4. wprowadzeniu możliwości składania wniosku online, który dostępny będzie na serwisie gov.pl;
 5. włączeniu banków w Program „Czyste Powietrze”. Rola banków w programie nie będzie sprowadzać się jedynie do udzielania finansowania uzupełniającego/ pomostowego dla inwestycji termomodernizacyjnych, ale również polegać będzie na udostępnieniu nowych kanałów dystrybucji dotacji w ramach programu, tj. placówek bankowych;
 6. integracji z programem „Mój Prąd” – wprowadzone do programu modyfikacje przewidują możliwość uzyskania przez gospodarstwo domowe dotacji w wysokości 5 tys. zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej, tak aby znieść konieczność występowania przez wnioskodawcę z dwoma wnioskami – jednym do Programu „Czyste Powietrze”, a drugim do Programu „Mój Prąd”;
 7. powiązaniu poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 8. umożliwieniu ubiegania się o dotację dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła – dla takich osób przewidziano dotację do wysokości 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
 9. możliwości finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet już zakończonych) – po zmianie programu możliwe będzie rozpoczęcie realizacji inwestycji 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W ramach Programu „Mój Prąd”, który realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, osoby fizyczne mogą otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych na mikroinstalację fotowoltaiczną, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków, których pula wynosi 1 mld zł.

https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3jpr%C4%85d/