Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Czyste Powietrze

W ramach podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju udostępnia dane dotyczące liczby złożonych wniosków o dofinansowanie według stanu na dzień 31.03.2024 r.

Wyżej wskazane dane przedstawiono w tabeli:

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinasowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Busko-Zdrój

1 439

20 953 330,57 zł

582

loga

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

W ramach podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju udostępnia dane dotyczące liczby złożonych wniosków o dofinansowanie według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Wyżej wskazane dane przedstawiono w tabeli:

 

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinasowanie

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Busko-Zdrój

1 328

18 268 411,14 zł

548

W ramach podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju udostępnia dane dotyczące liczby złożonych wniosków o dofinansowanie według stanu na dzień 30.06.2023 r.

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła  i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Gmina Liczba złożonych Wniosków
o dofinansowanie
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Busko-Zdrój 953 10 401 108,43 zł 417

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty został nabór ciągły wniosków o dofinasowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bakowego.

Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania.

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinasowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza mieszkańców miasta i gminy na pierwsze w tym roku spotkanie konsultacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania z rządowego programu “Czyste powietrze”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 17.00 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju.

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.