Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

logo

Gmina Busko-Zdrój informuje, że trwają prace związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Busko-Zdrój. PGN to dokument strategiczny, który będzie wyznaczał cele w zakresie: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii (poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków i urządzeń) oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

Plan ma na celu umożliwić skuteczne i efektywne ekonomicznie wdrażanie działań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. PGN jest dokumentem koniecznym przy pozyskiwaniu finansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 na zadania inwestycyjne w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Koszt zadania polegającego na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi 59 996,23zł brutto.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Busko-Zdrój uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie Umowy Dotacji w wysokości kwoty 53 996,60zł, stanowiącej 90% kosztów kwalifikowanych.

Gmina Busko-Zdrój zakończyła remont ulic Jabłoniowej i Jaśminowej leżących na przedmieściu.

Remont ulicy Jaśminowej i Jabłoniowej zakończonyNa remont ulicy Jabłoniowej i Jaśminowej czekano od dawna. Ze względu na brak środków w budżecie gminy, które pozwoliłyby na budowę kanalizacji deszczowej w obu ulicach nie był on możliwy. Bez budowy odwodnienia inwestycja nie miałaby sensu, bowiem szczególnie wiosną podczas roztopów i opadów deszczu kiedy drogi bez kanalizacji są całkowicie zalane, widać jak bardzo budowa odwodnienia jest niezbędna.

Możliwość remontu obu ulic stała się możliwa dzięki pozyskanym środkom z dwóch źródeł. Budowę kanalizacji deszczowej dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, natomiast asfaltowanie ulic pokryły środki z promesy, jaką gmina uzyskała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pozostałe koszty remontu pochodzą z gminnego budżetu.

W ramach zadania wykonano 900 metrowy odcinek kanału deszczowego ponadto na skrzyżowaniu ulic Jabłoniowej i Armii Ludowej powstała oczyszczalnia wód deszczowych.

Po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej w obu ulicach ułożono nawierzchnię asfaltową, wykonano betonowe krawężniki i asfaltowe zjazdy do posesji.

EHR

logo wfosigwDofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Jabłoniowej w Busku-Zdroju i w ulicach przyległych.

W dniu 19 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa nr 184/14 o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul.  Jabłoniowej w Busku-Zdroju i w ulicach przyległych.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

- dla ul. Jabłoniowej w Busku-Zdroju:

a) wykonanie kanału deszczowego długości 426,50 m o średnicy 400mm,
b) wykonanie kanału deszczowego długości 121,20 m o średnicy 315mm klasy SN8,
c) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej długości 88,90 m,
d) montaż wpustów ulicznych betonowych w ilości 5 sztuk z osadnikiem,
e) montaż wpustów ulicznych liniowych długości 1,0 m żelbetowe szer. 20 cm z rusztem z żeliwa sferoidalnego w ilości 23 sztuk,
f) montaż separatora lamelowego 40/400 jako typoszereg składający się z osadnika w postaci studni żelbetowej o średnicy 2000mm oraz komory separatora w postaci studni żelbetowej o średnicy 1500mm
g) wykonanie studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1200mm w ilości 21 sztuki, średnicy 1500mm 10 sztuk, średnicy 2000mm 1 sztuka.

- dla ul. Jaśminowej w Busku-Zdroju:

a) wykonanie kanału deszczowego długości 164,40 m z rur o średnicy 315 mm,
b) wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej długości 22,40 m o średnicy 200 mm,
c) wykonanie studni rewizyjnych, łączonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm w ilości 6 sztuk,
d) montaż wpustów ulicznych betonowych w ilości 6 sztuk, średnicy 500mm z osadnikiem.

Wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 556 tys. złotych.

Nawierzchnie asfaltowe pokryją ulicę Jabłoniową i JaśminowąNa remont ulicy Jabłoniowej i Jaśminowej czekano od dawna. Nie był on możliwy ze względu na brak środków w budżecie gminy, które pozwoliłyby na budowę kanalizacji deszczowej w obu ulicach. Bez budowy odwodnienia inwestycja nie miałaby sensu bowiem szczególnie wiosną podczas roztopów i opadów deszczu kiedy drogi bez kanalizacji są całkowicie zalane, widać jak bardzo budowa odwodnienia jest niezbędna.

Nawierzchnie asfaltowe pokryją ulicę Jabłoniową i JaśminowąW ramach zadania wykonany zostanie 900 metrowy odcinek kanału deszczowego ponadto na skrzyżowaniu ulic Jabłoniowej i Armii Ludowej powstanie oczyszczalnia wód deszczowych.

Po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej rozpoczną się prace związane z układaniem nawierzchni asfaltowej. W obu ulicach wykonane zostaną betonowe krawężniki i asfaltowe zjazdy do posesji. Na ulicy Jabłoniowej wykonane zostanie 617 metrów ciągu asfaltowego, a na ulicy Jaśminowej 170 metrów.

Możliwość remontu obu ulic jest możliwa dzięki pozyskanym środkom z dwóch źródeł. Budowę kanalizacji deszczowej dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, natomiast asfaltowanie ulic pokryją środki z promesy, jaką gmina uzyskała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Gmina ogłosiła już przetarg na remont ulicy Jabłoniowej, Jaśminowej oraz budowę oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Jabłoniowej i ulicach przyległych.

Tekst i foto EHR