Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Dotacje celowe na wymianę systemów grzewczych

Busko-Zdrój, dnia 14 lutego 2022 r.

Ogłoszenie o wyczerpaniu środków budżetowych o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdrój, że limit środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy w 2022 r. na realizację zadania został wyczerpany.

W związku z powyższym z dniem 1 marca 2022 r. przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji zostaje wstrzymane.

houseOd 20 stycznia 2022 r. mieszkańcy gminy Busko-Zdrój mogą starać się o dotację celową na wymianę starych systemów grzewczych. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych, położonych na nieruchomościach leżących w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój, w budynkach w których nie jest prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system grzewczy zasilany: paliwem gazowym, paliwem stałym - peletem lub biomasą w formie drewna kawałkowego (kocioł zgazowujący drewno) z wykorzystaniem pieców spełniających normy ekoprojektu (ecodesignu) - tylko w przypadku, gdy budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej, olejem opałowym, energią elektryczną.

Dotację można otrzymać również na pompę ciepła, budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z instalacją odbiorczą.

Aby skorzystać z programu należy wypełnić wniosek dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju lub na stronie internetowej urzędu www.umig.busko.pl. Do wniosku należy załączyć niezbędne dokumenty określone w regulaminie naboru (Uchwała nr XLI/497/2021 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku) oraz dostarczyć je do urzędu osobiście, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój (terminem złożenia wniosku o dofinansowanie jest datą jego wpływu do urzędu).

Busko-Zdrój, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o wyczerpaniu środków budżetowych o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdrój, że limit środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy w 2021 r. na realizację zadania został wyczerpany.

W związku z powyższym z dniem 15 kwietnia 2021 r. przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji zostaje wstrzymane.

houseOd 20 stycznia 2021 r. mieszkańcy gminy Busko-Zdrój mogą starać się o dotację celową na wymianę starych systemów grzewczych. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych, położonych na nieruchomościach leżących w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój, w budynkach w których nie jest prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system grzewczy zasilany: paliwem gazowym, paliwem stałym z wykorzystaniem pieców spełniającej normy dyrektywy 2009/125/WE z 25.10.2009 r., posiadających certyfikat ekoprojektu/ecodesign (tylko w przypadku, gdy budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej), olejem opałowym oraz energią elektryczną. Dotację można otrzymać również na pompy ciepła, budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z instalacją odbiorczą.

Ruszyła III edycja gminnego programu na wymianę systemów grzewczych


Od 2 marca 2020 r. mieszkańcy gminy Busko-Zdrój mogą starać się o dotację celową na wymianę starych systemów grzewczych. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych, położonych w nieruchomościach leżących w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój.

Dofinansowanie może być przeznaczone na wymianę systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system grzewczy zasilany: paliwem gazowym, paliwem stałym z wykorzystaniem pieców spełniającej normy dyrektywy 2009/125/WE z 25.10.2009 r. (tylko w przypadku, gdy budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej), olejem opałowym oraz energią elektryczną. Dotację można otrzymać również na pompy ciepła, budowę przyłącza gazowego lub energetycznego oraz budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z instalacją odbiorczą.
Aby skorzystać z programu należy wypełnić wniosek dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w pokojach nr 3, 10 i 11 lub na stronie internetowej urzędu www.umig.busko.pl. Do wniosku należy załączyć niezbędne dokumenty określone w regulaminie naboru (uchwała nr XVIII/216/2020 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 13 lutego 2020 roku.) oraz dostarczyć do urzędu osobiście, bądź przesłać droga pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój (terminem złożenia wniosku o dofinansowanie jest datą jego wpływu do urzędu).

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków jednak nie dłużej niż do 31.10.2020r.

Program jest elementem polityki ekologicznej Gminy Busko-Zdrój i ma na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza. Pula środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach programu w roku 2020 wynosi 200 000,00 zł.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 52 84.

Załączniki:

1. Uchwała nr XVIII/216/2020 [ pdf ].
2. Druk wniosku o udzielenie dotacji [ docx ].
3. Druk zgody współwłaściciela [ docx ].
4. Druk oświadczenia o podwójnym dofinansowaniu [ docx ].
5. Druk wniosku o refundację [ docx ].

Busko-Zdrój, dn. 01 sierpnia 2019r.

GKNR.6224.34.2019

OGŁOSZENIE
O WYCZERPANIU ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdrój, że liczba przyjętych wniosków wyczerpała limit środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy w roku 2019 na realizację zadania.

Busko – Zdrój, dn. 22.02.2019r.

GKNR.6224.4.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko – Zdrój.

Dofinasowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wyminą systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na nieruchomościach w granicach administracyjnych Gminy Busko – Zdrój, polegające na wymianie starych systemów grzewczych na niskoemisyjne oraz podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Zasady udzielania dotacji określone są w Uchwale nr IV/63/2019 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 31 stycznia 2019 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06 lutego 2019r. poz. 712).

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania w roku 2019 na dofinasowanie zadań w formie dotacji wynosi 200 000,00 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 04 marca 2019 r. i będzie trwał do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2019 r.

Busko-Zdrój, dn. 21 sierpnia 2018 r.

GKNŚR.6224.11.2018 

OGŁOSZENIE
O WYCZERPANIU ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie gminy Busko-Zdrój, że liczba przyjętych wniosków wyczerpała limit środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy w roku 2018 na realizację zadania. 

Każdy nowo złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej będzie rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków finansowych.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, dn. 23 lipca 2018 r.

GKNŚR.6224.11.2018

INFORMACJA
O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW
– ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomościach w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój, polegające na wymianie starych systemów grzewczych na niskoemisyjne oraz podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Zasady udzielania dotacji określone są w uchwale nr XXXVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2018 r. poz. 771).

Pozostająca pula środków przeznaczonych do wydatkowania w roku 2018 na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 80 000,00 zł.

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych, nie dłużej niż do dnia 15 września 2018 r.

Uchwała nr XXXVIII/525/2018, formularze wniosków wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu, tj. https://umig.busko.pl/ oraz w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3). Wypełnione wnioski ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3), bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, stanowisko ds. zarządzania energią (pokój nr 9), numer telefonu kontaktowego 41 370 5284.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].   

Busko-Zdrój, dn. 07marca 2018 r.

GKNŚR.6224.11.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomościach w granicach administracyjnych Gminy Busko-Zdrój , polegające na wymianie starych systemów grzewczych na niskoemisyjne oraz podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Zasady udzielania dotacji określone są w uchwale nr XXXVIII/525/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2018 roku (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2018 r. poz. 771).

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania w roku 2018 na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 200 000,00 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 12 marca 2018 r. i będzie trwał do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 lipca 2018 r.

Formularze wniosków wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3). Wypełnione wnioski ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Busku-Zdroju (pokój nr 3), bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, stanowisko ds. zarządzania energią (pokój nr 9), numer telefonu kontaktowego 41 370 5284.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].

Załączniki:
1. Uchwała nr XXXVIII/525/2018 [ pdf ].
2. Druk wniosku o udzielenie dotacji [ pdf ].
3. Druk zgody współwłaściciela [ pdf ].
4. Druk wniosku o refundację [ pdf ].