Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Projekty zrealizowane przez Gminę Busko-Zdrój

Zadanie pn.:
„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”

wfosigw2

Koszt całkowity zadania wynosi 30 000,00 zł, w tym dotacja 24 000,00 zł.

Począwszy od 2018 roku Gmina Busko-Zdrój realizuje, w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej, zadanie pt.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Koszt całkowity zadania wynosił 30 000 zł, z czego kwota 24 000,00 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dzięki pozyskanej dotacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju powstała pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej, do której zakupiono nowe meble oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne. Utworzenie pracowni i zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wpłynęły na poprawę warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych, a także na podniesienie jakości edukacji ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska.

logo gosopdarka nisko

W latach 2017 – 2018 Gmina Busko-Zdrój realizowała, w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej, zadanie pt.: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój”. Koszt całkowity zadania wynosił 49 984,85 zł, z czego kwota 39 642,98 zł stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dzięki pozyskanej dotacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku-Zdroju oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrowodzie powstały pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej, do których zakupiono nowe meble oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakupione wyposażenie umożliwiło prowadzenie szeregu działań edukacyjnych, w tym działań skierowanych do uczniów szkoły w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zajęcia lekcyjne związane były bezpośrednio z realizacją treści o charakterze przyrodniczym i ekologicznym zawarte w Podstawie Programowej i obejmowały zagadnienia związane z ochroną powietrza, wód, gleby. Nowe pomoce dydaktyczne pozwoliły na przeprowadzenie w praktyce obserwacji, badań, eksperymentów i pomiarów przyrodniczych. Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne na dalszych etapach edukacyjnych i w dorosłym życiu.

Organizowane wycieczki, spotkania z zaproszonymi gośćmi, pogadanki nauczycieli, obejrzane filmy oraz pokazy uwrażliwiły respondentów na problemy i zagrożenia dla środowiska i człowieka wynikające z dynamicznie postępującego rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata, a co za tym idzie zmotywowały ich do zapobiegania zanieczyszczeniom wody, gleby i powietrza, celem poprawy warunków życia sobie i przyszłym pokoleniom.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

 Zadanie pn.:  „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii


Koszt całkowity zadania wynosi 30 000,00 zł, w tym dotacja 24 000,00 zł.

Nowa pracownia edukacyjna
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju

Gmina Busko-Zdrój podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Dzięki pozyskanej dotacji w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju, powstanie pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Zadanie pn.:
„Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój"

logo wfosigw2

Koszt całkowity zadania wynosi 49 984,85 zł, w tym dotacja 39 642,98 zł.

Gmina Busko-Zdrój podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój", realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Busko-Zdrój.

Dzięki pozyskanej dotacji w szkołach podstawowych na terenie Gminy Busko-Zdrój powstały pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Do Programu przystąpiły: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie.

Głównym celem Programu jest podniesienie jakości edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach podstawowych m.in. poprzez:

  • zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
  • organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci w pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej kształtujących zainteresowania uczniów ekologią, ochroną przyrody i środowiska,
  • poszerzenie kwalifikacji - przeszkolenie w ramach Programu nauczycieli przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach.