Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, 1 kwiecień 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 • budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową N! KKI_BUSKOZDRO_SZANIEC 27661 w skład której wejdzie: stalowa wieża kratowa o wysokości 53.00m n.p.t posadowiona na fundamencie wraz z trzema antenami sektorowymi i dwoma antenami radioliniowymi, fundament u podnóża wieży pod urządzenia teletechniczne, rozdzielnica elektryczna na działce nr ewid, 370 położonej w sołectwie Szaniec gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 2019.03.29

Znak:GKNR.6845.129.2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr: 27-28 i 35-36, położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, 29 marca 2019r.

Znak:BUŚ.6733.13.2019.RF

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach ozn. nr ewid. gr.:

 • 580, 785, 784, 757 dr, 994, 1021, 754 dr, 765 dr, 564, 563, 644/6, 644/7, 643 dr, 565/1, 565/2, 987, 734, 756 dr, 566/1, 566/2, 567, 927, 922/1, 919/1, 920/1, 921, 741 położonych w Szczaworyżu obręb 39;
 • 53 dr, 56 dr, 57/1, 57/2, 87, 90 dr, 93 dr położonych w Skotnikach Małych obręb 35;
 • 141, 147, 549 dr położonych w Pęczelicach obręb 28, gm. Busko-Zdrój.

Kielce, 20 marca 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.416.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 20187 r., poz. 2268),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że został już zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji, w sprawie udzielenia IKM-Agropom Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu istniejącym wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - rowu trawiastego na działce ewidencyjnej nr 60 obręb 11 m. Busko-Zdrój, z terenu:

 1. działek ewid. nr: 73/29, 73/31, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do IKM-Agropom Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
 2. działek ewid. nr: 73/8, 73/9, 73/20, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do „Intercar" Franciszek i Robert Krawczyk Sp. J., ul. Bohaterów Warszawy 122, 28-100 Busko-Zdrój;
 3. działek ewid. nr: 73/3, 73/13, 73/28, 73/30 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do Maxfarbex SC Beata Malec, Marek Kosiński, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój;
 4. działek ewid. nr: 73/15, 73/16, 73/24, 73/25, 73/26, 73/27, (1/3 terenu działki) 73/21 obr. 11 m. Busko-Zdrój, należących do "PLAS-BUD" P.U.P.H. s.c. Halina Gręda, Kazimierz Gręda ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój.

Kielce, 21 marca 2019 r.

KR.ZUZ.1.421.319.2018.MG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 20187 r., poz. 2268 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że został już zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji, w sprawie udzielenia Gminie Busko-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na organizacji wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej oraz na usługę wodną dla potrzeb istniejących zbiorników wodnych w Radzanowie, położonych na działce ewid. nr 447/2 obręb Radzanów, gm. Busko-Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie, polegającą na: piętrzeniu i retencjonowaniu wód powierzchniowych - utrzymaniu wysokości lustra wody w zbiornikach oraz na okresowym zrzucie wody ze zbiorników do cieku Dopływ spod Szczaworyża (Cieku od Skotnik).

Busko-Zdrój, dnia 26 marca 2019 r. 

Znak: BUŚ.6733.5.2019 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do wiadomości, że w dniu 26 marca 2019 roku wydana została Decyzja Nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku administracji publicznej o klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym, na działce ozn. nr ewid. gruntu 199/1 położonej w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika 2.

Busko-Zdrój, 26 marzec 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.3.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 26 marca 2019 roku wydana została Decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) realizowanej na działkach:

 • ozn. nr ew. 179/1, 179/2, 200/3, 180/7 (wydzielona z dz. 180/1), 180/8 (wydzielona z dz. 180/1), 180/9 (wydzielona z dz. 180/1) położonych w obrębie geodezyjnym 0004 Bronina gm. Busko-Zdrój,
 • ozn. nr ew. 906, 922, 1058, 676/1, 676/2, 677, 678/1, 679/1, 680/2, 680/1, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691/1, 693, 694, 695, 696, 698, 699, 700, 701/1, 701/2, 1005, 702, 703, 704, 705, 1003, 706, 707, 710/1, 711/1, 711/2, 712, 713, 714, 715, 716, 909, 162, 887, 982/2, 228/3, 228/4, 229, 234, 236, 237, 238/2, 239, 240/9, 240/6, 240/5, 241/1, 891, 241/2, 218, 219, 220/1, 222, 223, 224, 225, 226, 892/2, 555, 554, 206/2, 206/1, 207, 204/1, 890, 1045, 235, 553, 901, 443/1, 442, 174, 173/1, 173/4, 892/1, 262/2, 262/4, 259/2, 258/4, 172, 256/1, 256/4, 94, 886, 884, 148/1, 149, 1052, 147, 146, 973, 145, 144/3, 144/5, 144/4, 144/2, 1051, 1046, 143, 974, 142, 141, 140, 139, 138, 978, 156, 887, 163/1, 164/1, 165/3, 165/4, 165/2, 166/1, 166/2, 166/3, 167, 169, 262/3, 259/1, 260, 258/1, 258/3, 257/2, 257/1, 255, 893/3, 254, 253, 250/1, 249, 248, 247, 246, 243, 245, 244, 242, 98/1, 98/2, 90, 464, 1076/11, 1076/12, 883, 27, 893/1, 263, 1077, 265, 266, 267, 268, 955, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276/1, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 282, 283/2, 284/2, 284/1, 916/1, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784/2, 784/1, 784/3, 916/2, 895, 306, 304/1, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 325, 296, 295, 294, 293, 292, 956, 291, 289, 288, 287, 286/2, 286/1, 285/3, 285/2, 893/4, 285/1, 1076/1, 1076/7, 1076/13 (wydzielona z dz. 1076/5), 1076/14 (wydzielona z dz. 1076/5), 1076/15 (wydzielona z dz. 1076/6), 1076/16 (wydzielona z dz. 1076/6), 1076/8, 1076/9, 1076/10, 309/4, 309/3, 310/4, 310/7, 310/6, 311, 312, 313/2, 313/1, 316/3, 897, 898, 959, 960, 377, 378/1, 379, 378/2, 380, 382/1, 383, 384, 385, 899, 426, 427, 428/1, 429, 428/2, 430/1, 430/2, 431, 1070, 434, 435, 900, 985, 437 położonych w obrębie geodezyjnym 0046 Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój,
 • ozn. nr ew. 1007, 991, 714, 715, 716, 718, 767, 719, 720, 721/1, 721/2, 722, 723, 724, 725, 726/1, 726/2, 746, 729, 730, 731, 732, 16, 5, 106, 3/6, 3/7, 3/8, 3/1, 2, 1, 745, 728 położonych w obrębie geodezyjnym 0039 Szczaworyż gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 25 marzec 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.9.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KKI_BUSKOZDRO_BUSKOZDROJ/27516 (55516_BuskoZdrój) w skład której wejdą:

- wieża stalowa nie wyższa niż 55.5m n.p.t (wraz z odgromami) o podstawie trójkąta, rama stalowa wraz z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, okablowaniem technicznym łączącym anteny z urządzeniami na ramie, wewnętrznej linii zasilającej z zestawem pomiarowym, systemem antenowym zainstalowanym na wieży na wysokości 51.0m n.p.t, składającym się z sześciu anten ATR4518R11v06 (po dwie anteny na każdym azymucie), o azymucie 0o, 110o, 230o ,pochylenie wiązki (tilt) odpowiednio: 0-8o , 0-10o, 0-10o o maksymalnej mocy promieniowanej izotropowo odpowiednio dla poszczególnych anten i azymutów 9970 W, 9582 W, 9921 W, 9582 W, 9970 W, 9582 W, oraz anteny radioliniowej o średnicy 0.3m na azymucie 298o i wysokości 48.5m n.p.t, zjazdu publicznego, ogrodzenia stacji, na działce nr ewidencyjny gruntu 97 położonej w m. Busko Zdrój obręb 8.

Busko-Zdrój, dnia 25 marca 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.6.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 25 marca 2019 roku wydana została Decyzja Nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku administracyjno – oświatowego o łącznik oraz nadbudowie o jedną kondygnację z przeznaczeniem na usługi publiczne w zakresie oświaty, na działkach nr ewid. 22/1 i 22/3 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Armii Krajowej.

Busko-Zdrój, dnia 2019.03.22

Znak: BUŚ.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach :

Obręb 39 Szczaworyż

63; 138/1; 138/2; 139; 140; 141; 142; 143; 145; 146; 147; 148; 156; 256/1; 256/2 257/1; 257/2; 297; 298/2; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311 312; 313; 314; 315; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329 330; 331; 332; 333; 334; 336; 337/1; 337/2; 339; 340/2; 340/3; 342; 343; 344; 345: 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353/1; 353/2; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 405; 407/1; 407/2; 408; 458/1; 458/2; 460; 487; 507/1; 507/2; 508; 509; 510; 555; 556: 557; 558; 559; 562/1; 562/2; 563; 564; 569/1; 570; 571/2; 574; 575; 576; 577; 579: 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596: 597; 600; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616: 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635: 639; 640; 641; 642; 643; 689; 691/1; 691/2; 692; 693; 695; 696/1; 696/2; 697/1; 697/2; 698/2; 700; 704 705; 711; 717; 735; 737; 743; 750; 752; 754; 755; 758; 761; 762; 763/1; 763/2: 765; 766; 767; 768; 783; 800; 801; 802; 805/1; 805/3; 805/5; 805/7; 805/8; 823; 872: 873; 881; 882; 884; 885; 886; 897; 898; 908; 923; 924/3; 924/4; 924/5; 925; 936; 966; 967/2; 992; 1021; 1028; 1029; 1030/1; 1030/2; 1039;